Books In Print, Martie 2019

Dandara, Liliana.
Drept civil : Contracte civile speciale : Note de curs / Dandara Liliana, Revenco Valentina ; Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 184 p.
Referinţe bibliogr.: p. 181-183. – 50 ex.
ISBN 978-9975-81-050-0.
347.44/.45(075.8)
D 15

Хэмурару, М. М.
Учебно-методические рекомендации по написанию и оформлению лиценционной работы по специальности 362.1 – Маркетинг и логистика; 1013.1 – Гостиничные услуги, туризм и отдых / М. М. Хэмурару, А. А. Чайковский, А. В. Буздуган. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 90 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-142-79-3.
378:[339.138+338.48](076.5)
Х 993

Codul de executare al Republicii Moldova : nr. 443-XV/2004. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-3292-5-5.
347.95+343.8(478)(094.4)
C 60

Voloşciuc, Leonid.
Producerea culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe în sistem ecologic / Leonid Viloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 94 p.
Bibliogr.: p. 91-92 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3231-3-0.
[633.1+635]:631.147
V-87

Ботнарь, В. Ф.
Руководство по идентификации основных болезней зерновых культур / В. Ф. Ботнарь ; Ин-т Генетики Физиологии и Защиты Растений. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 32 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-3231-4-7.
633.1:632
Б 861

Todiraş, Vladimir.
Agricultura de precizie pentru dezvoltare / Vladimir Todiraş. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 149 p.
Bibliogr.: p. 135. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3231-5-4.
631.1
T 68

Codul administrativ al Republicii Moldova : Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 : art. Nr 466 : Data intrării în vigoare : 01.04.2019. – Chişinău : Farmec Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-104-74-6.
342(478)(094.4)
C 60

Pregătirea croitorului pentru activitatea profesională : Suport didactic : meseria croitor : (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) / Asoc. Obştească Educaţie pentru Dezvoltare ; LED Liechtenstein Development Service. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISBN 978-9975-89-025-0.
Modulul 1. – 2019. – 47 p. : fig., tab., fig. color. – F. f. de tit. – 400 ex. – ISBN 978-9975-89-133-2.
687.1(075)
P 90

Dandara, Liliana.
Drept civil : Contracte civile speciale : Note de curs / Dandara Liliana, Revenco Valentina ; Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 184 p.
Referinţe bibliogr.: p. 181-183. – 50 ex.
ISBN 978-9975-81-050-0.
347.44/.45(075.8)
D 15

Хэмурару, М. М.
Учебно-методические рекомендации по написанию и оформлению лиценционной работы по специальности 362.1 – Маркетинг и логистика; 1013.1 – Гостиничные услуги, туризм и отдых / М. М. Хэмурару, А. А. Чайковский, А. В. Буздуган. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 90 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-142-79-3.
378:[339.138+338.48](076.5)
Х 993

Codul de executare al Republicii Moldova : nr. 443-XV/2004. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-3292-5-5.
347.95+343.8(478)(094.4)
C 60

Voloşciuc, Leonid.
Producerea culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe în sistem ecologic / Leonid Viloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 94 p.
Bibliogr.: p. 91-92 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3231-3-0.
[633.1+635]:631.147
V-87

Ботнарь, В. Ф.
Руководство по идентификации основных болезней зерновых культур / В. Ф. Ботнарь ; Ин-т Генетики Физиологии и Защиты Растений. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 32 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-3231-4-7.
633.1:632
Б 861

Todiraş, Vladimir.
Agricultura de precizie pentru dezvoltare / Vladimir Todiraş. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 149 p.
Bibliogr.: p. 135. – 200 ex.
ISBN 978-9975-3231-5-4.
631.1
T 68

Codul administrativ al Republicii Moldova : Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 : art. Nr 466 : Data intrării în vigoare : 01.04.2019. – Chişinău : Farmec Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-104-74-6.
342(478)(094.4)
C 60

Pregătirea croitorului pentru activitatea profesională : Suport didactic : meseria croitor : (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) / Asoc. Obştească Educaţie pentru Dezvoltare ; LED Liechtenstein Development Service. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISBN 978-9975-89-025-0.
Modulul 1. – 2019. – 47 p. : fig., tab., fig. color. – F. f. de tit. – 400 ex. – ISBN 978-9975-89-133-2.
687.1(075)
P 90

„Actualităţi în promovarea principiilor bioetice în Republica Moldova”, seminar ştiinţific naţional (2 ; 2018 ; Chişinău). „Actualităţi în promovarea principiilor bioetice în Republica Moldova” : Materiale ale Seminarului Ştiinţific Naţional, Ediţia a 2-a, 17 decembrie 2018 / coord.: Vitalie Ojovanu. – Chişinău : Medicina, 2019. – 79 p.
Antetit.: Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de filozofie şi bioetică, Centrul Naţ. de Bioetică din Rep. Moldova. – Text paral.: lb. rom., engl. – Rez.: lb. engl. – 90 ex.
ISBN 978-9975-82-126-1.
[17+61](478)(081)
A 16

Coreţchi, Boris.
Ghid metodic privind organizarea şi desfăşurarea practicii de iniţiere de specialitate : pentru studenţii specialităţii : 1013.1 Servicii hoteliere, turism şi agrement / Boris Coreţchi, Alexandr Ceaikovskii ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Ştiinţe Econ., Dep. Econ., Marketing şi Turism. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 63 p.
Referinţe bibliogr.: p. 43-54 (178 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-142-80-9.
378.147:640.4(076.5)
C 71

Barrie, J. M.
Aventurile lui Peter Pan / J. M. Barrie ; trad.: Adrian Ciubotaru ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 160 p. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 20).
Tit. orig.: The Aventures of Peter Pan. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-0-0268-4.
821.111(411)-93
B 33

Petrescu, Ana.
Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 3-a / Ana Petrescu ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : fig.
1000
ISBN 978-9975-72-316-9.
502/504(075.2)
P 57

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : clasa 1-a / Valentina Cimpoieş, Tatiana Ganea ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-317-6.
51(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Istorie : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-318-3.
502/504(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-319-0.
811.135.1(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-320-6.
811.135.1(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-321-3.
811.135.1+821-93(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-322-0.
811.135.1+821-93(075.2)
C 49

Ştiinţe : caietul elevului : clasa a 4-a / Ana Petrescu, Ala Solovei, Eudochia Cotelea [et al.] ; imagini: Aliona Timuţa. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 48 p. : fig.
1000
ISBN 978-9975-72-324-4.
502/504(075.2)
Ş 85

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : lecturi literare : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 112 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000
ISBN 978-9975-72-327-5.
811.135.1+821-93(075.2)
C 49

Метрология в физической культуре и основы статистического анализа : Учебник для студентов, докторантов, преподавателей / Демченко П. П., Гециу А., Мокроусова Е. [и др.]. – Кишинэу : USEFS, 2019. – 272 p.
Bibliogr.: p. 259-262 (52 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-131-74-2.
796.01(075)
М 546

Calmuţchi, Laurenţiu.
Elemente de geometrii neeuclidiene / Laurenţiu Calmuţchi. – Chişinău : UST, 2019. – 118 p. : fig.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil:http:///www.ust.md.
Bibliogr.: p. 118 (13 tit.).
ISBN 978-9975-76-272-4.
514.13(075.8)
C 14

Ghicavîi, V.
Farmacologie / V. Ghicavîi, N. Bacinschi, Gh. Guşuilă. – Ed. a 3-a (rev. şi compl.). – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 1000 ex.
400 ex.
ISBN 978-9975-56-630-8.
615(075.8)
G 48

Цыгуля, Ион.
Вселенная генезис : Актуальные аспекты теории мироздания / Ион Цыгуля. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISBN 978-9975-89-134-9.
Кн. 1 : Актуальные аспекты теории мироздания. – 2019. – 100 p. : fig. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr.: p. 93-99 (89 tit.). – Apare cu suportul Univ. de Stat din Taraclia „Grigore Ţambalac”, Instituţia Privată de Învăţământ Liceul Teoretic (IPÎLT) „Orizont”. – 50 ex. – ISBN 978-9975-89-135-6.
113/119
Ц 945

Scutari, Sofia.
Managementul organizaţiei : Îndrumar metodic / Sofia Scutari, Lîsîi Aliona ; red. şt.: Chiriac Lilia ; Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. „Ştiinţe Econ. şi Ecologice”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. ASEM). – 59 p.
20 ex.
ISBN 978-9975-75-941-0.
005.74(075.8)
S 39

Managementul riscului în afaceri : Indicaţii metodice pentru elaborarea lucrării de an / Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. „Ştiinţe Econ. şi Ecologice” ; elab.: Sofia Scutari ; red. resp.: Lilia Chiaric. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. ASEM). – 21 p.
Bibliogr.: p. 19-21. – 20 ex.
ISBN 978-9975-75-943-4.
378:334(076.5)
M 20

Bazele antreprenoriatului : Indicaţii metodice pentru elaborarea lucrării de an / Univ. de Studii Politice şi Econ. Europene „Constantin Stere”, Fac. „Ştiinţe Econ. şi Ecologice” ; elab.: Sofia Scutari ; red. resp.: Lilia Chiaric. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. ASEM). – 21 p.
Bibliogr.: p. 19-21. – 20 ex.
ISBN 978-9975-75-942-7.
378:334(076.5)
B 38

Ţap, Elena.
Elaborarea tezei de recalificare/calificare profesională suplimentară la studiile la studiile superioare : Ghid : Recomandări metodice cu privire la elaborarea şi susţinerea tezei de recalificare/calificare profesională suplimentară la studiile superioare / Elena Ţap, Calaraş Carolina, Carabet Natalia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Formare Continuă. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 29 p.
10 ex.
ISBN 978-9975-134-40-8.
378(076.5)
Ţ 21

Ţap, Elena.
Practica pedagogică : Ghid : [pentru preşcolari] / Elena Ţap, Carabet Natalia, Calaraş Carolina ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. „Formare Continuă”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 21 p.
10 ex.
ISBN 978-9975-134-41-5.
378.147(076.5)
Ţ 21

Ţap, Elena.
Practica pedagogică : Ghid : [pentru recalificare] / Elena Ţap, Carabet Natalia, Calaraş Carolina ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. „Formare Continuă”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 21 p.
10 ex.
ISBN 978-9975-134-42-2.
378.147(076.5)
Ţ 21

Марченаро, Пьер Франко.
Духовность и Медитация Древних Отцов : 24 лекции : Комментарии на Писания Отцов Христианства / Пьер Франко Марченаро. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Nova Imprim”). – 344 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-3297-0-5.
27-29
М 300

Straliuc, Nina.
Învaţă, jucându-te! : Ghid pentru educatori şi părinţi : 2-3 ani / Nina Straliuc. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipografia Reclama). – 132 p.
Bibliogr.: p. 131 (14 tit.). – 300 ex.
ISBN 978-9975-72-330-5.
373.2
S 90

„Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, simpozion (13 ; 2018 ; Chişinău). Simpozionul „Cucuteni – 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, (ed. a 13-a, Chişinău 2018) : Culegere de lucrări / com. de progr.: Bostan Ion [et al.]. – Chişinău : Tehnica-Info, 2019 (Tipogr. „PIM”, Iaşi). – 268 p. : fig., fot., fot. color.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Apare cu sprijinul Univ. Tehn. a Moldovei, Ambasadei SUA în Rep. Moldova. – 100 ex.
ISBN 978-9975-63-445-8.
[930.85+94(=135.1)]:378.662(478-25)(082)
C 93

Reaboi-Petrachi, Viorica.
Psihologie şcolară : Suport de curs / Viorica Reaboi-Petrachi ; Univ. de Stat din Moldova, Fac. Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială, Dep. Ştiinţe ale Educaţiei. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 167 p.
Bibliogr.: p. 152-154 şi la sfârşitul temelor. – 50 ex.
ISBN 978-9975-142-83-0.
37.015.3(075.8)
R 35

Vasiloi, Djulieta.
Drept penal. Partea generală : Teoria infracţiunii : Note de curs / Djulieta Vasiloi, Valeriu Bujor ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2019. – 125 p.
Bibliogr.: p. 124-125. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3195-8-4.
343(075.8)
V-35

Codul Civil al Republicii Moldova : Legea Nr 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului Civil : în vigoare din 01.03.2019. – Chişinău : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 592 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-104-75-3.
347(478)(094.4)
C 60

Головей, Лилия.
Первые шаги моей карьеры : (Рабочая тетрадь) / Лилия Головей. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Aora Plus”). – 84 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3299-0-3.
37.048(076)
Г 610

Головей, Лилия.
Первые шаги моей карьеры : (Психологические тесты и техники по профориентации) / Лилия Головей. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Aora Plus”). – 96 p. – (Библиотека психолога, ISBN 978-9975-3088-3-0) (Личностное развитие, ISBN 978-9975-3028-7-6).
Bibliogr.: p. 94 (39 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3299-1-0.
159.9.072:37.048
Г 610

Mihailov, Veronica.
Profilaxia şi intervenţia în conduita autodistructivă : Ghid metodologic / Veronica Mihailov. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Aora Plus”). – 116 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3299-2-7.
159.922(072)
M 69

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste de succes : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-456-4.
51(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste de succes : clasa 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-457-1.
51(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste de succes : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-458-8.
51(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste de succes : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-459-5.
51(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş, Viorica Lisnic, Angela Cojocaru ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-460-1.
51(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş, Tatiana Ganea, Elena Erizanu-Pînzari ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 48 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-461-8.
51(075.2)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste de succes : clasa 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 40 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-462-5.
811.135.1(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste de succes : clasa a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-463-2.
811.135.1(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste de succes : clasa a 3-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-464-9.
811.135.1(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Limba română : Teste de succes : clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 56 p. : fig. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
4000
ISBN 978-9975-87-465-6.
811.135.1(079)
C 49

Bărbuţă, Ion.
Ortografie şi punctuaţie : pentru copii şi părinţi : Norme şi exerciţii / Ion Bărbuţă, Inga Druţă, Elena Varzari. – Chişinău : Logodava, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 144 p.
750 ex.
ISBN 978-9975-3300-0-8.
811.135.1’342’367
B 30

Harta politica a lumii. – 1 : 35 000 000. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019. – 1 h. color.
1000 ex.
ISBN 978-9975-3292-6-2.
912(100):32
H 33

Mihailovschi, Maria.
Casa mea de-acasă : Poezii / Maria Mihailovschi ; prez. graf.: Lucia Zaltur. – Chişinău : Labirint, 2019. – 160 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-122-90-0.
821.135.1(478)-1
M 70

Ursu, Mihai.
Corul „Doina codrului” din Lozova : 110 ani de activitate / Mihai Ursu, Ion Mămăligă. – Chişinău : Lexon-Prim, 2019. – 200 p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-139-82-3.
783(478-21)(091)
U 85

Милякова, Е. В.
Детское плавание / Милякова Е. В., Вашенко М. А. – Chişinău : Valinex, 2019. – 58 p.
Bibliogr.: p. 2. – 100 ex.
ISBN 978-9975-68-365-4.
797.2-053.2
М 609

„Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători”, confe-rinţă ştiinţifică internaţională a tinerilor cercetători (2 ; 2018 ; Chişinău). Conferinţa Ştiinţifică Internaţională a Tinerilor Cercetători (studenţi, masteranzi, doctoranzi) „Paradigme financiar-contabile în viziunea tinerilor cercetători” : (Culegere de articole ştiinţifice) = International Scientific Conference of Young Researchers (students, master students, PhD students) „Financial-accounting paradigms in the view of young researchers” : (Collection of Scientific Articles), Ed. a 2-a, 30 noiembrie, Chişinău 2018 / com. şt.: Ulian Galina (preşedinte) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 320 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.
Antetit.: Univ. de Stat din Moldova, Univ. „Ştefan cel Mare”, Suceava, Romînia, Univ. de Studii Europene din Moldova [et al.]. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Texte : lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. rom., engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art.
ISBN 978-9975-142-84-7.
082:378=135.1=111=161.1
P 32

Biblia istorisită copiilor : Vechiul şi Noul Testament / Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova, Soc. Biblică Interconfesională din Rep. Moldova ; trad. şi adaptare text: Ludmila Caragia ; il.: Jose Perez Montero. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Societatea Biblică Interconfesională din Republica Moldova, 2019 (Tipogr. „Gorenjski Tisk”, Slovenia). – 440 p.
Tit. orig.: The Greek Children’s Bible. – 2100 ex.
ISBN 978-9975-909-58-7.
087.5:27-23
B 51

Ciobanu, Constantin Gh.
Zestrea sufletului : Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă” : 30 de ani în luminile rampei / Constantin Gh. Ciobanu, Maria Godorozea ; Teatrul Epic de Etnografie şi Folclor „Ion Creangă”. – Chişinău : Cartdidact, 2019 (Tipografia „Reclama”). – 120 p.
Referinţe bibliogr.: p. 118-11 (35 tit.) şi în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării. – 400 ex.
ISBN 978-9975-3254-9-3.
398.54(478-25)
C 51

Ţopa, Tudor.
„Albina” cu zumzet de un secol : (File din istoria băncilor populare) / Tudor Ţopa, Alexandru Ganenco. – Chişinău : Draghiştea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 52 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-146-33-3.
94(478-22):336.712(478-22)
Ţ 76

Coropcean, Ion.
Serviciul militar din Republica Moldova: abordare politico-juridică : Monografie / Ion Coropcean, Victor Juc, Constantin Manolache ; Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologice, Acad. Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. – Chişinău : Biblioteca Ştiinţifică (Institut) „Andrei Lupan”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 212 p.
Referinţe bibliogr.: p. 185-200 (194 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-3283-8-8.
355.1(478)
C 72

Poveşti : apasă şi ascultă : [în vol.].– Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”) – . – ISBN 978-9975-143-23-3.
Vol. 2. – 2018. – 16 p. : des. color. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-57-8.
821-93
P 88

Poveşti : apasă şi ascultă : [în vol.]. – Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”) – . – ISBN 978-9975-143-23-3.
Vol. 3. – 2018. – 16 p. : des. color. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-58-5.
821-93
P 88

Poveşti : apasă şi ascultă : [în vol.]. – Chişinău : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”) – . – ISBN 978-9975-143-23-3.
Vol. 4. – 2018. – 16 p. : des. color. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-59-2.
821-93
P 88

Poveşti : apasă şi ascultă : [în vol.] / [sel.]: Inesa Tăutu. – [Chişinău] : Dorinţa, 2018 (Tipogr. „Poligraf Design”) – . – ISBN 978-9975-143-23-3.
Vol. 5. – 2018. – 16 p. : des. color. – F. f. de tit. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-60-8.
821-93
P 88

Materialele proiectului „Creaţii transnistrene: şcoala tinerilor pictori” : Recomandări metodice / AO „Inst. Independent de Drept şi Societatea Civilă”, Centrul Intern. pentru Coop. în Educaţie şi Cercetări. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 30 p.
Text paral.: lb. rom., rusă. – Apare cu sprijinul financiar al Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-631-5.
75(478-24)=135.1=161.1
M 47

Carp, Nina.
Cămaşa sufletului : Poezii creştine / Nina Carp. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 228 p.
În red. aut. – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-175-2.
821.135.1(478)-1
C 26

Duminică, Stella.
Agenda proiectării activităţilor în instituţiile de educaţie timpurie / Stella Duminică, Angela Dascal. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 152 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-58-176-9.
373.2
D 90

Codul civil al Republicii Moldova : Republicat: 01.03.2019 : în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 467-479, art. 784. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 612 p. – (Colecţia „Cartier juridic” / coord. de Oleg Efrim, ISBN 978-9975-79-889-1).
1500 ex.
ISBN 978-9975-86-337-7.
347(478)(094.4)
C 60

Arhivele memoriei : Recuperarea şi valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească : Memorii. Documente. Studii de caz : [în vol.] / Univ. de Stat din Moldova, Inst. de Istorie ; ed.: Ludmila D. Cojocaru ; dir. progr.: Anatol Petrencu ; secretar şt.: Virgiliu Bîrlădeanu. – Chişinău : Tipografia „Balacron”, 2019 – . – (Colecţia „Arhivele Memoriei”, ISBN 978-9975-128-54-4). – ISBN 978-9975-128-63-6.
Vol. 1, Tom 3 : Cercetări realizate în localităţile din centrul Republicii Moldova. – 2019. – 336 p. : fig., fot. – Texte : lb. rom., rusă. – Indice de nume, de toponime : p. 333-336. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-66-638-1.
94(478)=135.1=161.1
A 77

Сочинение как средство формирования творческого мышления учащихся : Учебное пособие / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации ; сост.: Н. В. Кривошапова, В. Н. Панкрушев. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 72 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – În red. aut.
ISBN 978-9975-925-94-5.
37.016:81/82.09(075.8)
С 694

Родной язык: комплексный анализ текста : Учебно-методическое пособие для студентов-нефилологов / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации [и др.] ; сост.: Н. В. Кривошапова, Л. В. Ткачева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 104 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Referinţe bibliogr.: p. 97-102 (82 tit.).
ISBN 978-9975-925-95-2.
811.161.1’2/’44(075)
P 609

Управление персоналом : Практикум / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. экономики и менеджмента ; сост.: В. И. Глебов, Н. Н. Смоленский, Е. В. Курпатенко [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 120 p.
Referinţe bibliogr.: p. 103 (12 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-925-96-9.
005.95/.96(075.8)
У 681

Долгов, Ю. А.
Толковый словарь вероятностных и статистических терминов / Ю. А. Долгов ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2018 – . – ISBN 978-9975-925-79-2.
Том 2. – 2018. – 492 p.– Bibliogr.: p. 488-489 (34 tit.). – În red. aut. – 100 ex. – ISBN 978-9975-925-97-6.
519.2(038)
Д 640

Толмачева, И. В.
Финансовый менеджмент : Рабочая тетрадь / Толмачева И. В., Есир А. И. ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Экон. фак., Каф. финансов и кредита. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019 – . – ISBN 978-9975-925-86-0.
Ч. 2. – 2018. – 110 p. : tab. – Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 50 ex. – ISBN 978-9975-925-98-3.
336.1(076.5)
Т 524

Кривошапова, Наталья Викторовна.
Аксиологические и психолингвистические основы методики обучения: русский язык в полиэтничном Приднестровье : Монография / Н. В. Кривошапова, В. А. Панкрушев ; Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. рус. яз. и межкультурной коммуникации. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 116 p.
Referinţe bibliogr.: p. 109-112 (56 tit.). – În red. aut. – 100 ex.
ISBN 978-9975-925-99-0.
37.016:811.161.1
К 821

Прикладной потенциал социально-экономической географии : Сборник трудов / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Естественно-географ. фак., Каф. социально-экон. географии и регионоведения [и др.] ; отв. ред.: В. Г. Фоменко. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 292 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-3301-0-7.
911.3:378(478-24)(082)
П 759

„Пути совершенствования естественно-географического образования в Приднестровье”, республиканская научно-практическая конференция (7 ; 2019 ; Тираспол). Пути совершенствования естественно-географического образования в Приднестровье : Материалы VII Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 15 марта 2019 года / оргком.: С. И. Берил (пред.) [и др.]. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 400 p. : fig., tab. ; 21 cm.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Texte : lb. rom. cu caractere chirilice, rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – În red. aut. – 70 ex.
ISBN 978-9975-925-93-8.
082:378.4(478-24)=135.1=161.1
П 901

Учебная (педагогическая) практика обучающихся в магистратуре : Учебно-методическое пособие для обучающихся в магистратуре филологического факультета по направлению „Филология” (магистерская программа „Теория и практика коммуникации”) / Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. ; сост.: С.С. Полежаева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 100 p. : tab.
Referinţe bibliogr.: p. 98 (4 tit.). – În red. aut. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3301-1-4.
378.147:81/82(075)
У 910

Магистерская программа „Теория и практика коммуникации”: научно-исследовательская работа : Учебно-методическое пособие для обучающихся в магистратуре филологического факультета по направлению „Филология” / Приднетср. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак. ; сост.: Е. А. Погорелая, С. С. Полежаева. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 88 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-3301-2-1.
378:81/82(075)
М 125

„Феноменология современных медиасистем и медиатекстов”, международная научно-практическая конференция (2018 ; Тираспол). „Феноменология современных медиасистем и медиатекстов” : Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию кафедры журналистики, 16-17 ноября 2018 года / отв. ред.: С. Л. Распопова, С. В. Олейников. – Тираспол : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019. – 240 p.
Antetit.: Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Филол. фак., Каф. журналистики. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 50 ex.
ISBN 978-9975-3301-3-8.
[070+659]:378.4(478-24)(082)
Ф 423

Tratamentul antiretroviral în infecţia HIV/SIDA : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Bîstriţchi I., Holban T., Cojocaru S. [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. – Chişinău : Medicina, 2019. – 35 p.
Bibliogr.: p. 32-34 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-127-8.
616.98:578.828HIV:615.281(075)
T 81

Baroncea, Angela.
Metoda de determinare a dimensiunelor contribuţiei prin timpul de muncă a asistenţilor medicali în promovarea sănătăţii la nivel comunitar : Recomandări metodice / Angela Baroncea, Grejdian Tudor, Scutelnic Ghenadie ; red. şt.: Tintiuc Dumitru ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra Medicină Socială şi Management Sanitar „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 34 p.
Bibliogr.: p. 31 (13 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-82-128-5.
614.253.3(076.5)
B 29

Baroncea, Angela.
Optimizarea promovării sănătăţii în activitatea asistenţilor medicali la nivel comunitar : Recomandări metodice / Baroncea Angela, Grejdian Tudor, Scutelnic Ghenadie ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 41 p.
Bibliogr.: p. 33-34 (28 tit.). – 60 ex.
ISBN 978-9975-82-129-2.
614.253.3(076.5)
B 29

8000 de lucruri uimitoare pe care trebuie sa le ştii : [enciclopedie pentru copii şi elevi] / trad. din lb. engl.: Adrian Ciu-botaru. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în Slovacia). – 511, [1] p. : des., fot. color.
Tit. orig.: 8000 amazing things you should know. – Indice : p. 482-511. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-0-0269-1.
087.5:030
O-68

Popovici, Angela.
Programa stagiului practicii de licenţă : pentru studenţii specialităţii „Contabilitate” : (Ciclu I – studii superioare de licenţă, anul III, învăţământ cu frecvenţă la zi) / Angela Popovici, Natalia Curagău ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei. – Chişinău : ASEM, 2019. – 26 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura.
ISBN 978-9975-75-944-1.
378.147:657(076.5)
P 83

Religie şi societate în Republica Moldova : Studiu de caz – Congresul Mondial al Familiilor / coord.: Vitalie Sprînceanu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 272 p.
Apare cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-146-34-0.
329.3:316.356.2(478)(082)
R 43

Zbârciog, Vlad.
Vămi pentru valorile sufletului : Publicistică / Vlad Zbârciog ; cop.: Liubovi Ceban. – Chişinău : Pontos, 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 428 p. – ([Opere alese], ISBN 978-9975-51-849-9 ; Vol. 10).
300 ex.
ISBN 978-9975-72-332-9.
821.135.1(478)-8+821.135.1(478).09
Z 40

Culegeri de lucrări ştiinţifice al Institutului de Medicină Urgentă. Articole originale şi activitatea inovaţională aa. 2015-2018 / Min. Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale al Rep. Moldova, Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Sirius”). – 144 p.
Texte, rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-57-260-6.
61(082)=135.1=111=161.1
C 94

Garabovschi, L.
Ghid metodic privind elaborarea tezei de licenţă la specialitatea „Contabilitate” / L. Garabovschi, L. Cauş, N. Chirilov ; Acad. de Studii Econ. din Moldova, Fac. „Contabilitate”, Dep. „contabilitate, Audit şi Analiză Economică”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 45 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura.
ISBN 978-9975-75-945-8.
378:657(076.5)
G 75

Epidemiology : Textbook for practical work / V. Prisacaru, A. Paraschiv, Ad. Cotelea [et al.] ; Nicolae Testemitanu State Univ. of Medicine and Pharmacy of the Rep. of Moldova, Dep. of Epidemiology. – Chişinău : Medicina, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 198 p.
Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 300 ex.
ISBN 978-9975-56-632-2.
616-036.22(076.5)
E 61

Duminică, Stella.
Cum să proiectăm activităţile în baza noului Curriculumul pentru Educaţie Timpurie? : Ghid metodologic pentru cadrele didactice / Stella Duminică, Angela Dascal. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia „Reclama”). – 92 p.
Bibliogr.: p. 92 (13 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-58-177-6.
373.2.091(072)
D 90

Dereli, Elena.
Visurile lui Sandu / Elena Dereli ; des.: Doina Buţan-Dereli. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Tipocart Print”). – 41 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-3264-4-5.
821.135.1(478)-93
D 33

Панько, Виктор.
Свято-Троицкий храм села Дану / Виктор Панько. – Бельцы : Б. и., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 62 p.
60 ex.
ISBN 978-9975-3302-0-6.
271.22(478-22)
П 168

Raportul Naţional de Inventariere : Surse de emisii şi sechestrare a gazelor cu efect de seră în Republica Moldova, 1990-2016 : Elaborat pentru a fi raportat către Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la schimbarea climei / aut.: Marius Ţăranu, Elena Bîcova, Irina Vasiliev [et al.] ; coord.: Valentina Ţapiş, Suzanne Lekoyiet ; Min. Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM), Progr. Naţiunilor Unite pentru Mediu (UNEP). – Chişinău : Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului : Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 700 p. : fig., tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 45 ex.
ISBN 978-9975-87-466-3.
504.05/.06+551.583(478)(047)
R 25

Negrescu, Nicoleta.
Prin nori de lapte şi venin / Nicoleta Negrescu. – Chişinău : Ancestrala, 2019. – 168 p.
ISBN 978-9975-3176-7-2.
821.135.1(478)-92
N 40

Hadârcă, Sorin.
Hrişca & Masala : Călătorii dintr-o realitate în alta : Schiţe / Sorin Hadârcă ; cop.: Vitalie Coroban. – Chişinău : Cartier, 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 272 p. (Colecţia „Cartier Rotonda” / coord. de Em. Galaicu-Păun, ISBN 978-9975-79-907-2).
500 ex.
ISBN 978-9975-86-338-4.
821.135.1(478)-3
H 12

Borogan, Galina.
Cartea universală a pianistului : Pianul viu : Educaţia şi divertismentul pianistului contemporan = Универсальная книга пианиста : Живой рояль : Обучение и развлечение современного пианиста = Universal book of the pianist : The living piano : Education and entertainment of the Modern Pianist / Galina Borogan. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISMN 979-0-3480-0373-3.
[Cartea] a 2-a. – 2019. – 120 p. : n. muz. – Tit. paral.: lb. rom., engl., rusă. – Text : lb. engl., rusă. – 50 ex. – ISMN 979-0-3480-0374-0.
785:780.616.433
B 70

Balan, Igor.
Fundamentele contabilităţii / Balan Igor, Burlea Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 116 p.
Bibliogr.: p. 116 (13 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-633-9.
657(075)
B 19

Balan, Igor.
Dicţionar explicativ de termeni contabili = Толковый словарь бухгалтерских терминов / Balan Igor, Burlea Ecaterina. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 116 p.
Tit., text paral.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 110-115 (68 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-56-634-6.
657(038)=135.1=161.1
B 19

Catalog filatelic … : Mărci poştale. Efecte poştale. Ştampile poştale speciale. Accesorii poştale / ÎS „Poşta Moldovei”. – Chişinău : Poşta Moldovei, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – ISBN 978-9975-3303-0-5.
…2018. – 2019. – 56 p. – 200 ex. – ISBN 978-9975-3303-1-2.
656.835(478)(085.5)
C 29

Bădescu, Ilie.
Noopolitica războiului nevăzut : Prelegeri Emausine : (Noosociologie, Noopolitică, Nooeconomie) / Ilie Bădescu. – Chişinău : Universitatea Populară ; [Bucureşti] : Mica Valahie, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 520 p.
Referinţe bibliogr.: p. 513-516 (45 tit.). – 500 ex.
ISBN 978-9975-146-35-7 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”).
316:[32+33]
B 15

Ştirbu, Titus.
Alfabet cu zâmbet / Titus Ştirbu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-138-99-4.
821.135.1(478)-93
Ş 85

Cine zice „mu”? / pict.: Vera Bannova. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Biblion, 2012 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p. : il. color. – (Din folclorul copiilor, ISBN 978-9975-148-05-4).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-148-00-9.
821-93
C 50

Dragomir, Constantin.
De-a huţa, Măriuţă / Constantin Dragomir. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-148-01-6.
821.135.1(478)-93
D 77

Vieru, Grigore.
Iese tata la balcon / Grigore Vieru ; pict.: Vera Bannova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p. : il. color.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-148-02-3.
821.135.1(478)-93
V-57

Vieru, Grigore.
Puişorul melcului / Grigore Vieru ; pict.: Petru Gheţoi. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p. : il. color.
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-148-03-0.
821.135.1(478)-93
V-57

Vine moşul de la vie / pict.: Vera Bannova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p. : il. color. – (Din folclorul copiilor, ISBN 978-9975-148-05-4).
F. f. de tit. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-148-04-7.
821-93
V-62

Gadiac, Moni.
Valerian Ciobanu: De la arborele voievodului Ştefan cel Mare venirăm : Mic itinerar biobibliografic / Moni Gadiac, Doina Spătaru. – Chişinău : Contrast-Design, 2019. – 136 p.
60 ex.
ISBN 978-9975-3229-2-8.
821.135.1(478).09(092)
G 12

Educaţie pentru Drone : Suport de curs / Natalia Nedeoglo, Corneliu Rotaru, Anton Danici [et al.] ; coord.: Pasquale Daponte [et al.] ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 330 p.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – Referinţe bibliogr. în subsol. – – Apare cu suportul Educational for Drone (eDrone), co-funded by the Erasmus+, Progr. of the European Union. – 50 ex.
ISBN 978-9975-142-85-4.
629.734+347.823.3+341.226(075.8)
E 19

Răileanu, Vitalie.
Apele Adigei : Jurnal veronez / Vitalie Răileanu ; cop.: Vladimir Kravcenko ; imagine cop.: Dumitru Rău. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 76 p.
300 ex.
ISBN 978-9975-54-404-7.
821.135.1(478)-1
R 21

Rău, Dumitru.
Umbre de trandafir / Dumitru Rău ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-54-405-4.
821.135.1(478)-3
R 30

Valeriu Herţa. Grafică. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 24 p.
600 ex.
ISBN 978-9975-87-467-0.
75/76.071.1(478)
V-18

Garavaglia, Laura.
Muzica sferelor / Laura Garavaglia ; trad. de Nicolae Dabija ; il.: I. Braşoveanu. – Chişinău : Editura pentru Literatură şi Artă, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 109 p. – (Colecţia „Pegas”, ISBN 978-9975-3070-2-4).
100 ex.
ISBN 978-9975-3304-0-4.
821.131.1-1=135.1
G 19

Codul administrativ al Republicii Moldova : nr. 116 din 19.07.2018 (în vigoare 01.04.2019) : Publicat: 17.08.2018 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 309-320, art. Nr: 466. – Chişinău : Cartier, 2019 (Combinatul Poligraf). – 144 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-86-339-1.
342.9(478)(094.4)
C 60

„Controlul intern în cadrul instituţiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare şi al provocărilor tehnologice”, conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Controlul intern în cadrul instituţiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare şi al provocărilor tehnologice” : Culegere de rezumate = The International Scientific and Practical Conference „Internal control in financial institutions in the context of the new regulatory framework and technology challenges” : Book of Abstracts, 22-23 martie 2019, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Ludmila Cobzari [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 59 p.
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Inst. Naţ. de Control Intern, România. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-946-5.
33:338.2(082)=135.1=111=161.1
C 69

„Controlul intern în cadrul instituţiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare şi al provocărilor tehnologice”, conferinţa ştiinţifico-practică internaţională (2019 ; Chişinău). Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Controlul intern în cadrul instituţiilor financiare în contextul noului cadru de reglementare şi al provocărilor tehnologice” : Culegere de rezumate = The International Scientific and Practical Conference „Internal control in financial institutions in the context of the new regulatory framework and technology challenges” : Book of Abstracts, 22-23 martie 2019, Chişinău, Republica Moldova / col. red.: Ludmila Cobzari [et al.]. – Chişinău : ASEM, 2019. – 59 p.
1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader. – Disponibil: www – se va completa de către editura
Antetit.: Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Inst. Naţ. de Control Intern, România. – Tit. paral.: lb. rom., engl. – Text : lb. rom., engl., rusă. – 50 ex.
ISBN 978-9975-75-947-2.
33:338.2(082)=135.1=111=161.1
C 69

Căpăţână, Olga.
Mintea satului cea de pe urmă : [roman] / Olga Căpăţână ; cop.: Mihai Bacinschi. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 192 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-0-0270-7.
821.135.1(478)-3
C 20

Taşcă, Mihai.
Satul basarabean la 1917: revendicări social-politice şi naţionale : Studiu şi culegeri de documente / Mihai Taşcă, Elena Aramă ; coord.: Vasile Şoimaru ; Inst. de Studiul Arhivelor, Inst. de Cercetări Juridice, Politice şi Sociologie, Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Drept. – Chişinău : Serebia, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 311 p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Indice de nume, geogr.: p. 267-311. – 300 ex.
ISBN 978-9975-66-639-8.
94(478)”1917″(093.2)
T 25

Хэмурару, М. М.
Учебно-методические рекомендации по написанию и оформлению магистерской работы по программе мастерата „Маркетинговые исследования” „Гостиничный менеджмент, маркетинг и туризм” / М. М. Хэмурару, А. А. Чайковский, А. В. Буздуган ; Молд. гос. ун-т, Фак. экон. наук, Деп. „Экономика, маркетинг и туризм”. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 100 p.
50 ex.
ISBN 978-9975-142-86-1.
378:[339.138+338.48](076.5)
Х 188

Neogen : Ghid al serviciilor… / ed. gen.: Ligia Beatrice Cotea-Vasilescu ; translatori: Tatiana Rotari (lb. rom., rusă), Ştefana Guberschi (engl.). – Chişinău : Neogen, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – ISSN 1857-3363. – ISBN 978-9975-4451-1-5.
… 2019. – 2019. – 124 p. – 1000 ex. – Text paral.: lb. rom., engl., rusă. – ISBN 978-9975-4451-7-7.
050.8(478)
N 49

Druţă, Boris.
Copii serenadelor : Publicistică şi proză / Boris Druţă ; cop., graf.: Veronica Druţă. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 727 p. : fot.
100 ex.
ISBN 978-9975-146-36-4.
821.135.1(478)-8
D 85

Calancea, Lilia.
Bocete de nuntă : Schiţe şi povestiri / Lilia Calancea. – Chişinău : Arc, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 112 p.
1000 ex.
ISBN 978-9975-0-0271-4.
821.135.1(478)-34
C 13

Cosumov, Marina.
Educaţia muzicală permanentă : Concept şi strategii de realizare / Marina Cosumov, Ion Gagim ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019 (Tipografia din Bălţi). – 140 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 127-139 (179 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-232-0.
37.091:78
C 77

Crişciuc, Viorica.
Teoria şi metodologia predării cunoştinţelor muzicale / Viorica Crişciuc, Ion Gagim ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologiei şi Arte. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019 (Tipografia din Bălţi). – 184 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 177-184 (103 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-233-7.
373.016:78
C 86

Labic-Lungu, Adelina.
Pe aripile timpului : Versuri / Adelina Labic-Lungu ; cop.: Ceban Liubovi, Adelina Lungu. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 128 p.
100 ex.
ISBN 978-9975-72-335-0.
821.135.1(478)-1
L 93

Filip, Iulian.
Iubirea dată-n căutare / Iulian Filip ; cop.: Sergiu Stanciu. – Chişinău :Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-54-406-1.
821.135.1(478)-1
F 51

Scurtul, Bianca.
Şi s-a făcut întuneric… / Bianca Scurtul. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 120 p.
Apare cu sprijinul financiar al Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 500 ex.
ISBN 978-9975-54-407-8.
821.135.1(478)-31
S 39

Alfabet electronic interactiv : Smartphone-ul vorbitor : [încorporat în carte] / poezii: Titus Ştirbu ; citirea textului: Emilia Gheţu. – Chişinău : Biblion, 2019 (Imprimat în China). – 14 p.
3000 ex.
ISBN 978-9975-148-06-1.
087.5+821.135.1(478)-1
A 41

Perevoznic, Iurie.
Raport de analiză a compatibilităţii legislaţiei Republicii Moldova cu prevederile Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice / Iurie Perevoznic, Arina Ţurcan, Lilia Rusu ; coord. de Natalia Vîluc. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 243 p.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al UN Women Moldova şi Suedia. – 200 ex.
ISBN 978-9975-87-468-7.
[343.97:343.54(478)]:341.176(4)
P 51

Cerba, Valeriu.
Mecanismul organizaţional-juridic de administrare a organelor afacerilor interne : analiză sistemico-juridică : Monografie / Valeriu Cerba ; Univ. de Studii Europene din Moldova, Catedra Drept Public. – Chişinău : Lira, 2019 (Tipogr. „Adrilang”). – 164 p.
Referinţe bibliogr.: p. 158-163 (111 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-3257-7-6.
351.74:340.13
C 35

Josu, Alexandru.
Hai să socotim! / Alexandru Josu. – Biblion, 2019 (Tipogr. „Prof-Press”, or. Rostov-na Donu, Rusia). – 10 p. : des. color.
3000 ex.
ISBN 978-9975-148-07-8.
821.135.1(478)-93
J 76

Белински, Ирина.
Записки путника / Ирина Белински. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Policolor”). – 96 p.
250 ex.
ISBN 978-9975-3173-4-4.
821.161.1(478)-84
Б 432

Doga, Eugen.
Plaiule cu Vise-Albastre / muzică : Eugen Doga ; poezii : Viorica Covalschi ; il.: Aliona Bereghici. – [Сhişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 65 p. : des. color.
700 ex.
ISBN 978-9975-0-0272-1.
ISMN 979-0-3480-0334-4.
784.67
D 62

Карапуз, Яков.
Сибирь военная 1939-1955 гг. : Военно-исторический роман-исследование / Яков Карапуз. – Бэлць : Б. и., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 200 p.
Bibliogr.: p. 199 (14 tit.). – 150 ex.
ISBN 978-9975-3302-1-3.
821.161.1(478)-311.6
K 213

Breviarium : Lucrările studenţilor Facultăţii de Istorie şi Filosofie / Univ. de Stat din Moldova, Fac. de Istorie şi Filosofie, Centrul de Excelenţă Didactico-Academic Studenţesc ; coord.: Sergiu Matveev ; com. de red.: Ion Gumenâi [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2019 – . – ISBN 978-9975-71-761-8.
Nr 3. – 2019. – 68 p. : tab. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţele bibliogr. în subsol. – 50 ex. – ISBN 978-9975-142-87-8.
082:378.4(478-25)
B 82

Redimensionarea politicii externe şi interne a Republicii Moldova din perspectiva evoluţiei proceselor integraţioniste şi modificărilor geopolitice ale sistemului internaţional : Monografie / Alexandru Burian, Natalia Chirtoacă, Oleana Chindîbaliuc [et al.] ; red. coord. de ed.: Alexandru Burian ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologice, Centrul de Cercet. Juridice. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 210 p. : tab.
Texte : lb. rom., rusă. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Rez.: lb. engl. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. şi în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-142-88-5.
[327+323](478)=135.1=161.1
R 37
Невзорова, Валентина.
Музыкальный классицизм : Методическая разработка / Валентина Невзорова ; науч. ред.: Светлана Циркунова ; Мв-о образования, культуры и науки Респ. Молдова, Таракл. гос. ун-т им. Григория Цамблака. – Тараклия : Б. и., 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 42 p.
Adnot.: lb. rom., rusă. – Bibliogr.: p. 39-42 (60 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3204-8-1.
78.035.2(076.5)
H 402

Olaru, Valentina.
Agenda formatorului : Elaborarea curriculumului pentru activităţi de educaţie a adulţilor în context nonformal / Valentina Olaru ; concept : Adela Scutaru-Guţu. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 56 p. : fig., tab.
Referinţe bibliogr.: p. 53. – Apare cu sprijinul financiar al Min. German pentru Coop. Econ. şi Dezvoltare (BMZ). – 500 ex.
ISBN 978-9975-60-316-4.
374.7.091
O-39

Dialog intercultural polono-moldovenesc : Culegere de studii. Materialele Congresului ştiinţific internaţional Polono-Moldo-Român: Educaţie-Politică-Societate. Chişinău-Iaşi 1 aprilie-4 aprilie 2019 : [în vol.] / col. red.: Valentin Constantinov (Moldova), Norbert Pikula (Cracovia-Polonia) [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia UST) – . – ISBN 978-9975-76-207-6.
Vol. 3, nr. 1-2. – 2019. – 363 p. : fig., tab. – Antetit.: Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău, Catedra Ştiinţe Soc., Inst. de Asistenţă Soc. a Univ. Ped. din Cracovia, Centrul de Istorie şi Cultură Poloneză de la UST [et al.]. – Texte : lb. rom., engl., polonă, alte lb. străine. – Rez.: lb. rom., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 70 ex. – ISBN 978-9975-76-273-1.
082:378.4(478-25)=00
D 36
Pasat, Aurel Octavian.
Drept vamal al Republicii Moldova : Note de curs / Aurel Octavian Pasat. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – [Chişinău] : US Cahul, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 330 p.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 100 ex.
ISBN 978-9975-88-049-7.
339.543(478)(075.8)
P 38

Saitarlî, Natalia.
Dreptul administrativ în scheme : (suport didactic) / Natalia Saitarlî ; Univ. de Stat „B. P. Hasdeu” din Cahul, Fac. de Drept şi Administraţie Publică, Catedra Ştiinţe Politice şi Administrative. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – Cahul : US Cahul, 2019 (Tipogr. „Centrografic”). – 123 p. : scheme.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – 100 ex.
ISBN 978-9975-88-050-3.
342.9(075.8)
S 15
Juc, Victor.
Dimensiuni ale relaţiilor internaţionale contemporane : Monografie / Victor Juc ; Inst. de Cercet. Juridice, Politice şi Sociologie. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 295 p.
Bibliogr.: p. 281-294 (192 tit.). – 70 ex.
ISBN 978-9975-3298-1-1.
327
J 83

Catalog de preţuri medii pentru materiale de construcţii : (Catalog informativ) : [în vol.] / Min. Economiei şi Infrastructurii al Rep. Moldova ; col. red.: O. Tulgara, C. Bortici. – Chişinău : Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”, 2019 – . – ISBN 978-9975-3221-6-4.
Vol. 1. – 2019. – 178 p. : tab. – 100,00 lei, 200 ex. – ISBN 978-9975-3221-7-1.
691(085.2)
C 29

Дони, Корнелиу.
Руководство по профилактике ювенальной преступности / Корнелиу Дони. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 76 p. : tab.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Изд. при фин. поддержке Программы Eastern Partnership Civil Soc. Fellowship. – 200 ex.
ISBN 978-9975-142-92-2.
343.224.1
Д 674

Tomescu, Constantin N.
Jurnal din viaţa mea / Constantin N. Tomescu ; Acad. de Ştiinţe a Moldovei , Inst. de Istorie. – Chişinău : Cartdidact, 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 1100 p. : fot.
Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. a Rep. Moldova. – 400 ex.
ISBN 978-9975-139-83-0.
94(498+478)
T 72
Partole, Claudia.
Motanul cel cu şapte vieţi… / Claudia Partole ; il. de Violeta Zabulica. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Tipogr. „Baştina-Radog”). – 30 p. : des. color.
15000 ex.
ISBN 978-9975-54-377-4.
821.135.1(478)-93
P 36

Vizir, Elena.
Nişte lebede-n pustiu : 50 de poezii-ghicitori / Elena Vizir ; il. de aut. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 33 p. : des. color. – (Colecţia „De la pietre auzite”, ISBN 978-9975-54-328-6 ; Vol. 4).
300 ex.
ISBN 978-9975-54-408-5.
821.135.1(478)-93
V-72

Chirurgie : curs selectiv / Vladimir Hotineanu, Adrian Hotineanu, Vladimir Cazacov [et al.] ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 1002 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârşitul cap. – 400 ex.
ISBN 978-9975-56-580-6.
617.5:616(075.8)
C 45
Isac, Lilia.
Playing, learning, having fun : A Teacher’s Resource Booklet / Lilia Isac. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 40 p. : fig. color.
Referinţe bibliogr.: p. 39. – 100 ex.
ISBN 978-9975-56-636-0.
373.091:811.111
I-81
Ursache-Brega, Silvia.
Ce voi fi eu oare când voi creşte mare / Silvia Ursache-Brega ; design : Natalia Nîş-Petrenko. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).
2000 ex.
ISBN 978-9975-145-06-0.
821.135.1(478)-93
U 84
Ursache-Brega, Silvia.
Limuzine, avioane, trenuri pline cu bomboane / Silvia Ursache-Brega ; design : Natalia Nîş-Petrenko. – [Chişinău] : Silvius Libris, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).
2000 ex.
ISBN 978-9975-145-44-2.
821.135.1(478)-93
U 84
Гольденберг, Михаэль.
Стихи Странника / Михаэль Гольденберг ; сост.: Мирослава Метляева ; обл.: Людмила Баланюк. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 84 p.
200 ex.
ISBN 978-9975-58-178-3.
821.161.1-1
Г 630
Cojocaru, Saveliu.
Itinerarele Destinului / Saveliu Cojocaru. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 40 p. : fot.
100 ex.
ISBN 978-9975-58-179-0.
821.135.1(478)-94
C 61
Colac, Tudor.
Tradiţii, obiceiuri şi sărbători cinegetice / Tudor Colac. – Ed. a 2-a, completată. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Notograf Prim”). – 314 p. : fig., fot., tab.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 305-310 (135 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 300 ex.
ISBN 978-9975-84-084-2.
ISMN 979-0-3480-0375-7.
398(478)+639.1
C 62
Algarra, Alejandro.
Minunile corpului uman : 44 de curiozități despre corpul uman, explicate pe înțelesul copiilor / Alejandro Algarra ; trad. din engl.: Irina Chirica ; il.: Marta Fàbrega. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 97 p. : des. color.
Tit. orig.: Wonders of the Human Body. 44 Answers to understand our body much better. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-0-0273-8.
087.5:611/612
A 41

Stoica, Igor.
Entropia universului / Igor Stoica. – Chişinău : Gunivas, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 192 p. : fig.
Referinţe bibliogr.: p. 188-190 (34 tit.) şi în subsol. – 500 ex.
ISBN 978-9975-3160-3-3.
113/119
S 88

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe umanistice, 11-13 aprilie 2019 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 185 p. : tab.
Texte : lb. rom., fr., engl., alte lb. străine. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-142-89-2.
082:378=00
S 50

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe sociale, 11-13 aprilie 2019 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 153 p. : fig., tab.
Texte : lb. rom., fr., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-142-90-8.
082:378=135.1=133.1=161.1
S 50

Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti : Ştiinţe ale naturii şi exacte. Ştiinţe juridice şi economice, 11-13 aprilie 2019 : Rezumatele comunicărilor / Univ. de Stat din Moldova ; resp. de ed.: Tatiana Bulimaga. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 144 p. : fig., tab.
Texte : lb. rom., engl., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 80 ex.
ISBN 978-9975-142-91-5.
082:378=135.1=111=161.1
S 50

Russu, Irina.
Infecţia cu virusul hepatitei C: etiologie, patogenie, epidemiologie, tablou clinic, diagnostic şi tratament : (Compendiu pentru studenţi şi rezidenţi) / Russu Irina, Bîstriţchi Ina, Holban Tiberiu ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de boli infecţioase, tropicale şi parazitologie medicală. – Chişinău : Medicina, 2019. – 62 p. : fig. color, tab.
Bibliogr.: p. 54-56 (29 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-82-130-8.
616.36-002-036(075.8)
R 95

„Interuniversitaria”, colocviu ştiinţific studenţesc (14 ; 2018 ; Bălţi). Interuniversitaria : Materialele Colocviului Ştiinţific Studenţesc, Ed. a 14-a, 03 mai 2018 / com. şt.: Natalia Gaşiţoi (preşedinte) [et al.] ; col. de red.: Svetlana Stanţieru [et al.]. – Bălţi : US „Alecu Russo”, 2019. – 349 p. : fig. color, tab.
Antetit.: Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. – Texte : lb. rom., fr., germ., alte lb. străine. – Rez.: lb. fr., engl. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-50-234-4.
082:378.4(478-21)=00
I-58

Cartea. Biblioteca. Cititorul : Buletin metodic / Bibl. Naţ. pentru Copii „Ion Creangă” ; resp. de ed.: Eugenia Bejan ; coord.: Lilia Tcaci. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Baştina-Radog”). – ISBN 978-9975-928-15-1. – ISSN 1857-1182.
Fascicula 28. – 2019. – 96 p. – Adnot.: lb. rom., engl. – Cuprins paral.: lb. rom., engl., rusă. – Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul art. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3224-3-0.
027.625(082)=135.1=161.1
С 27

Brătescu-Voineşti, I. Al.
Puiul / Brătescu-Voineşti I. Al. ; il. de Olga Cazacu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 188 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-54-409-2.
821.135.1-93
B 79
Creangă, Ion.
Poveşti, povestiri, amintiri / Ion Creangă ; il. de Alexei Colâbneac ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 320 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-54-410-8.
821.135.1-93
C 84
Vieru, Grigore.
Cântec de iubire / Grigore Vieru ; sel.: Vasile Romanciuc ; il. de Olga Cazacu ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 284 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-54-411-5.
821.135.1(478)-1
V-57
Slavici, Ioan.
Mara / Ioan Slavici ; il. de Alexei Colâbneac ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 316 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-54-412-2.
821.135.1-31
S 63
Eminescu, Mihai.
Poezie. Proză / Mihai Eminescu ; ed. alcăt. şi îngrijită de Eugen Lungu ; il. de Catrin Bespaliuc ; cop.: Vladimir Kravcenko. – Chişinău : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 465 p. : il. – (Biblioteca pentru toţi copiii, ISBN 978-9975-54-174-9).
2000 ex.
ISBN 978-9975-54-413-9.
821.135.1-8
E 48
Osmochescu, Nicolae.
Impactul organizaţiilor internaţionale asupra dezvoltării dreptului internaţional contemporan / Osmochescu Nicolae, Şiman Augustina ; Dep. Drept Intern. şi European, Fac. de Drept, Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 296 p. : tab.
Texte : lb. rom., engl. – Bibliogr.: p. 195-211 (208 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3278-7-9.
341.1/.8
O-85

Anton, Ion.
Ieşirea din uitare : Roman / Ion Anton ; pref.: Tudor Palladi ; cop.: Vitaliu Pogolşa. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p.
Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-426-5.
821.135.1(478)-31
A 63
Slutu-Grama, Claudia.
Cuvântul azi despre ieri: Atitudini : (Articole, studii, recenzii, interviuri etc.) / Claudia Slutu-Grama. – Chişinău : Lumina, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 376 p.
Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu contribuţia Min. Educaţiei, Culturii şi Cercet. al Rep. Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-65-443-2.
821.135.1(478)-8+821.135.1(478).09=135.1=161.1
S 63

Ghid de bune practici: Alimentaţie adecvată, siguranţa ali-mentelor şi schimbarea comportamentului alimentar = Guide de bonnes pratiques: Nutrition adéquate, la sûreté alimentaire et le changement de comportement alimentaire / aut.-coord.: Croitoru Cătălina, Ciobanu Elena ; Agenţia Universitară Francofonă, Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Print-Caro”). – 164 ; 164 p. : tab.
Tit., text paral.: lb. rom., fr. – Pag. var. – Carte-valet (inversă). – Bibliogr. la sfârşitul art.
50 ex.
ISBN 978-9975-56-637-7.
613.2=135.1=133.1
G 49

Cimpoieş, Valentina.
Abecedar : Caiet de scriere şi exerciţii aplicative : Clasa a 1-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 80 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3).
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-308-4.
373.3.016
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : teste pentru evaluare finală clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Timuţa Aliona. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 52 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-336-7.
51(079)
C 49
Cimpoieş, Valentina.
Limba română : teste pentru evaluare finală clasa a 4-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 52 p. : il. – (Calea spre performanţă, ISBN 978-9975-80-931-3) (Absolvire, ISBN 978-9975-87-200-3).
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-337-4.
811.135.1(079)
C 49

Cimpoieş, Valentina.
Matematică : caietul elevului : [Clasa] a 2-a / Valentina Cimpoieş ; imagini: Aliona Timuţa. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 64 p. : il.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-338-1.
51(075.2)
C 42
Haheu-Munteanu, Efrosinia.
Educaţia emoţională a copiilor : Ghid metodologic pentru educatori şi părinţi / Efrosinia Haheu-Munteanu, Dorina Banciu ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Fac. Ştiinţe ale Educaţiei şi Informatică, Catedra Pedagogie Preşcolară, Educaţie Fizică şi Dans. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Garomont-Studio”). – 152 p. : tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 147-151 (45 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 30 ex.
ISBN 978-9975-134-45-3.
373.2.015
H 15

Pătru, Livia.
Probleme sociale ale şcolarităţii / Livia Pătru. – [Chişinău] : S. n., 2019. (Tipogr. „Garomont Studio”). – 94 p.
Bibliogr.: p. 92-93. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 10 ex.
ISBN 978-9975-134-46-0.
37.06
P 44

„Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi”, conferinţă ştiinţifică internaţională (2018 ; Chişinău). Asistenţa logopedică: actualitate şi orizonturi : Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale, 22-23 noiembrie, 2018 / com. şt.: Racu Igor [et al.] ; com. org.: Ciobanu Adriana [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 242 p. : fig., tab.
Antetit.: Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău, Catedra: Psihopedagogie Spec., Centrul Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Centrul Psiho Socio Ped. – Texte : lb. rom., rusă. – Rez.: lb. rom., engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-403-1.
376.3.015.3(082)=135.1=161.1
A 86
Şchiopu, Lucia.
Philosophy of education and axiology : Guide Book for students and in-service teachers / Lucia Şchiopu ; State Ped. Univ. „Ion Creangă”. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 55 p. : fig., tab.
Bibliogr. la sfârşitul paragrafelor. – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-404-8.
37.01(075)
Ș 33
Racu, Iulia.
Ghid pentru practica psihologică : Ciclul 2 – masterat / Iulia Racu, Elena Losîi ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, Catedra Psihologie. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. UPS „Ion Creangă”). – 269 p. : fig., tab.
Bibliogr.: p. 267-269 (70 tit.). – 100 ex.
ISBN 978-9975-46-405-5.
159.9.07(076)
R 13

Bodrug-Lungu, Valentina.
Gender şi biodiversitate : Ghid / Valentina Bodrug-Lungu ; Proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). – [Chişinău] : Ideea-Com, 2019. – 28 p. : fig., tab.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 28 (23 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3127-5-2.
502/504:305
B 61

Prezentarea rezultatelor proiectului „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova” / Alexandru Rotaru, Viorel Miron, Cătălina Molodoi [et al.] ; Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). – [Chişinău] : Ideea-Com, 2019. – 64 p. : fig., tab.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 500 ex.
ISBN 978-9975-3127-6-9.
[502/504+63]:352(478)
P 91
Miron, Viorel.
Valoarea economică a biodiversităţii şi a serviciilor ecosistemice / Viorel Miron ; Proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD). – [Chişinău] : Ideea-Com, 2019. – 71 p. : fig., tab.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 28 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3127-7-6.
504+338.4
M 78

Taxe, amenzi şi sancţiuni pentru prevenirea activităţilor dăunătoare biodiversităţii : Catalog / Proiectul „Integrarea priorităţilor de conservare a biodiversităţii în politicile de planificare teritorială şi practicile de utilizare a terenurilor din Moldova”, Progr. Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD) ; alcăt.: Viorel Miron. – [Chişinău] : Ideea-Com, 2019. – 78 p. : tab.
Aut. este indicat pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 28 (23 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Fondului Global de Mediu (GEF). – 1000 ex.
ISBN 978-9975-3127-8-3.
[336.225.68+343.271]:502/504
T 28
Узун, Елена.
Молдова. Опера. Балет : История. Персоны. Премьеры / Елена Узун ; fot.: Людмила Кучера, Марчел Порумбеску. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Bons Offices”). – 96 p. : fot.
80 ex.
ISBN 978-9975-87-469-4.
792.54(478-25)(091)
У 349
Романчук, Алексей А.
Восточноевразийская гипотеза дене-кавказской прародины и данные геногеографии / Алексей А. Романчук ; науч. рец.: Т. Л. Яйленко, В. Н. Поливцев ; Ун-т „Высшая антропологическая школа”. – Кишинэу : Stratum Plus, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 223 p.
Cuprins paral.: lb. engl., rusă. – Rez.: lb. engl., rusă. – Referinţe bibliogr.: p. 209-216 şi în subsol. – 100 ex.
ISBN 978-9975-3198-4-3.
575.17
P 697
Busuioc, Aureliu.
Luceferi peste creste / Aureliu Busuioc ; antologie şi pref. de Eugen Lungu ; fot. de Nicolae Răileanu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-0-0274-5.
821.135.1(478)-1
B 96
Matcovschi, Dumitru.
Evantai / Dumitru Matcovschi ; antologie şi pref. de Lucia Ţurcanu ; cop., concepţie graf.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 64 p. – (Primăvara poeţilor, ISBN 978-9975-61-883-0).
Apare sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. – 300 ex.
ISBN 978-9975-0-0275-2.
821.135.1(478)-1
M 46
Crasnojon-Laba, Ina.
8 ingrediente de bază : Rețeta educării copilului „Fără Probleme” / Ina Crasnojon-Laba, Mihai Nani. – [Chişinău] : S. n., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 140 p.
Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – 500 ex.
ISBN 978-9975-56-638-4.
37.018.1
C 83
Суршков, Валерий.
Сломанный меч тевтонов : Записки фронтового разведчика / Валерий Суршков, Николай Суршков. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 280 p. : fot.
100 ex.
ISBN 978-9975-134-47-7.
821.161.1(478)-94
C 903
Moşneaga-Mitrofan, Valentina.
Dăruire : Poezii pentru copii mari şi mici / Valentina Moşneaga-Mitrofan. – Chişinău : Pontos, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală” ). – 84 p. : des. color.
1000 ex.
ISBN 978-9975-72-339-8.
821.135.1(478)-93
M 91
Loskot, Serghei.
Câinii mari se tem de fetiţele mici / Serghei Loskot ; trad. din lb. rusă de Antoaneta Olteanu ; il. de Maksim Dolinnâi. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 31 p. : des. color.
Tit. orig.: Большие собаки боятся маленьких девочек. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-54-414-6.
821.161.2-93=135.1
L 79

Volhovskaia, Anastasia.
Ursuleţul Afinel: Calendarul visătorilor / Anastasia Volhovskaia ; trad. din lb. rusă de Antoaneta Olteanu ; il. de Iana Fefelova. – [Chişinău] : Prut Internaţional, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 66 p. : des. color.
Tit. orig.: Черничный мишка. Календарь мечтателей. – 3000 ex.
ISBN 978-9975-54-415-3.
821.161.2-93=135.1
V-87

Uncu, Radu.
Călător / Radu Uncu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 40 p.
30 ex.
ISBN 978-9975-66-640-4.
821.135.1(478)-1
U 46

Centre de învăţare pentru adulţi – cheie a dezvoltării : Provocări şi factori de succes / ed.: Maja Avramovska, Esther Hirsch, Beate Schmidt-Behlau. – Chişinău : Epigraf, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 232 p. : fot., tab.
Bibliogr.: p. 227-229 (76 tit.). – Referinţe bibliogr. în subsol. – 700 ex.
ISBN 978-9975-60-317-1.
374.7(082)
C 34
Mustea, Gheorghe.
Opera „Ştefan cel Mare” : Partitura / Gheorghe Mustea ; libretul de Constantin Cheianu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 412 p. : n. muz.
40 ex.
ISMN 979-0-3480-0376-4.
782.089.6
M 98
Науменко, Наталья.
Сказка Северного Сияния / Наталья Науменко. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 31 p. : fig. color.
30 ex.
ISBN 978-9975-134-48-4.
821.161.1(478)-1
Н 341

Ladaniuc, Victor.
Colicăuţi, icoană de suflet / Victor Ladaniuc. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2019 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 368 p. : fot. color.
Bibliogr.: p. 334-336 (49 tit.). – 50 ex.
ISBN 978-9975-134-49-1.
94(478-22)
L 13

Munteanu, Doïna.
E un lup la mine acasă / Doïna Munteanu, Clara Noël. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 32 p. : des. color.
700 ex.
ISBN 978-9975-0-0276-9.
821.135.1(478)-1
M 95
Moore-Mallinos, Jennifer.
Cum să creşti copil sănătos şi plin de încredere : 44 de lucruri la care să te gândeşti când eşti încă mic / Jennifer Moore-Mallinos ; trad. din engl.: Irina Chirica ; il.: Annabel Spenceley. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 50 p. : des. color.
Tit. orig.: Growing Up: Babies to Big Kids. 44 Things to think about when you’re a Kid. – 2000 ex.
ISBN 978-9975-0-0277-6.
087.5
M 88

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.