Books In Print, Februarie 2019

 

 

Hajder, Mariana.

Restul e tăcere… / Mariana Hajder ; cop.: Mariana Hajder, Iana Hajder. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 104 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-309-1.

821.135.1(478)-94

H 16

 

 

 

 

Fişe disciplinare : Ciclul 1, Licenţă : Program de studii : 0313.1 Psihologie / Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : USEM, 2019. – 88 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul fişelor. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3293-0-9.

378.091:159.9

F 61

 

 

Curriculum : Ciclul 1, Licenţă : Program de studii : 0313.1 Psihologie / Univ. de Studii Europene din Moldova. – Chişinău : USEM, 2019. – 149 p. : tab.

Bibliogr. la sfârşitul fişelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3293-1-6.

378.091:159.9

C 95

 

 

Modele de acte judecătoreşti în procesul penal pentru judecătorii de instrucţie / Mihai Poalelungi, Artur Airapetean, Elena Cobzac [et al.] ; coord. ed.: Mihai Poalelungi, Diana Scobioală ; Inst. Naţ. de Justiţie. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 940 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-146-14-2.

343.15

M 84

 

 

 

 

Ţarălungă, Victoria.

Ghid metodic privind elaborarea şi susţinerea tezelor de master / Victoria Ţarălungă, Ina Odinokaia, Mariana Spatari ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Drept şi Ştiinţe Sociale. – Ed. a 3-a. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipografia din Bălţi). – 43 p.

Referinţe bibliogr.: p. 43 (15 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3276-7-1.

378(076.5)

Ţ22

 

 

Catalogul cu creaţiile plastice ale copiilor din Centrele Comunitare pentru Copii şi Tineri din Municipiului Chişinău expuse în cadrul Expoziţiei de grafică şi pictură cu genericul „Feeria iernii în culorile spectrului cromatic” / Direcţia Municipală Pentru Protecţia Drepturilor Copilului ; coord.: Lucia Caciuc, Vera Pşeneac. – Chişinău : Pontos, 2019 (Tipogr. „Europress”). – 22 p. : fot.

100 ex.

ISBN 978-9975-72-310-7.

75/76(084)

C 29

Colorăm alfabetul / il.: Amélie Serge. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 32 p. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3292-0-0.

087.5:373.2

C 62

 

 

Animalele sălbatice / il.: Amélie Serge, Natalia Gavriliţa. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 14 p. – (Cărţi de colorat cu activităţi, ISBN 978-9975-4256-9-8).

2000 ex.

ISBN 978-9975-3292-1-7.

087.5:373.2

A 61

 

 

Planul de gestionare a bazinului hidrografic Camenca / Iurie Bejan, Petru Bacal, Maria Nedealcov [et al.] ; au contribuit: Ioana Bobînă [et al.] ; Asoc. Femeilor pentru Protecţia Mediului şi Dezvoltarea Durabilă. – Chişinău : Asociaţia Femeilor pentru protecţia mediului şi Dezvoltarea Durabilă, 2019 (Tipogr. „Irocart”) – . – ISBN 978-9975-3045-6-6.

Ciclul 2, 2019-2024. – 2019. – 98 p. : fig., tab. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex. – ISBN 978-9975-3291-0-1.

556.53.02

P 70

 

 

 

 

 

Vîrtosu (Bădănău), Lia.

Cum să te regăseşti în această lume zbuciumată? / Lia Vîrtosu (Bădănău). – Ungeni : S. n., 2019 (Tipogr. „Almor Plus”). – 64 p.

Bibliogr.: p. 58 (12 tit.). – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3228-3-6.

159.9

V-66

 

 

Rogac, Raia.

Biblioteca între lecturi şi evenimente : (Recenzii, cronici, eseuri, interviuri, consemnări, referinţe) / Raia Rogac ; pref.: Vlad Pohilă ; coord.: Lidia Kulikovski ; ed. îngrijită de Mariana Harjevschi ; Bibl. Municipală „B. P. Hasdeu”. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Garomont Studio”). – 304 p. : fot. – (Colecţia „BiblioEseu”, ISBN 978-9975-134-34-7).

Referinţe bibliogr. în subsol. – 100 ex.

ISBN 978-9975-134-33-0.

027.52(478-25)

R 66

 

 

România interbelică : Harta administrativă, 1938. – 1 : 1 000 000. – [Ed. a 2-a]. – Chişinău : Tater Prim, 2019 (Tipogr. „Balacron”). – 1 h. color ; 97 x 69 cm.

Apare cu suportul Proiectului „Românii din jurul României”. – 10000 ex.

ISBN 978-9975-3212-9-7.

912.43(498)

R 70

 

 

Harta politica a lumii / consultant: Valeriu Botnaru ; red. cartogr.: Ion Brînză, Cartaleanu Eugenia ; red. denum. geogr.: Anatol Eremia. – 1 : 40 000 000. – Ed. a 3-a. – Chişinău : Iulian, 2019. – 1 h. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-3222-6-3.

912(100):32

H 33

 

Creangă, Ion.

Amintiri din copilărie şi alte povestiri / Ion Creangă ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 6-a. – [Chişinău] : Cartier, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 168 p.  – (Colecţie „Cartier Popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4) (Seria de autor. Ion Creangă, ISBN 978-9975-86-039-0).

ISBN 978-9975-86-330-8.

2000 ex.

821.135.1-93

C 84

Savca, Lucia.

Ghid de elaborare a tezelor de licenţă : Specialitatea psihologie / Savca Lucia ; Inst. de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată. – Chişinău : Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată, 2019. – 39 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 33 (10 tit.), 39 (13 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-3195-7-7.

378:169.9(076.5)

S 28

 

 

101 Poveşti şi fabule pentru copii / text de Chiara Cioni ; trad.: Rodica Chiriacescu ; il. de Sara Toretta ; design: Sarah Bocconi. – Chişinău : Arc, 2019 (Imprimat în China). – 128 p. : des. color.

Tit. orig.: 101 Storie e Favole per Bambini. – 3000 ex.

ISBN 978-9975-0-0261-5.

821-93

O-10

 

Mohorea, Efim.

Comunicarea: aspecte teoretice : Monografie / Efim Mohorea ; red.: Ion Buzinschi. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 189 p.

Referinţe bibliogr.: p. 186-188. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3267-6-6.

316.77

M 85

 

 

Briceag, Silvia.

Psihologia educaţională : Curs universitar / Silvia Briceag ; Univ. de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, Fac. de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte. – Bălţi : S. n., 2019 (Tipogr. „Indigou Color”). – 233 p. : tab.

Bibliogr.: p. 213-224 (155 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-3267-7-3.

37.015.3(075.8)

B 83

 

 

Ungureanu, Simion.

Tehnologia producerii materialului săditor viticol / Simion Ungureanu, Vitalie Ceban ; Inst. Şt.-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipografia AŞM). – 456 p. : fig. color.

Bibliogr.: p. 431-456. – 400 ex.

ISBN 978-9975-62-425-1.

634.8.03:631.53/.54

U 52

 

 

 

Olărescu, Valentina.

Logoritmica : [pentru uzul studenţilor] / Valentina Olărescu, Dorina Ponomari ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă” din Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 68 p.

Bibliogr.: p. 68. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3223-6-2.

376.36(075.8)

O-39

 

 

Olărescu, Valentina.

Intervenţia complexă psiho-logopedică în tulburări de limbaj : Ghid metodologic / Valentina Olărescu, Dorina Ponomari. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Pulsul Pieţei”). – 46 p.

Bibliogr.: p. 43 (20 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-3223-7-9.

376.36(072)

O-39

 

 

 

Codul civil al Republicii Moldova : Text actualizat la 01.03.2019. – Chişinău : Cu Drag, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 714 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3237-2-7.

347(478)(094.4)

C 60

 

 

 

Popa, Iulius.

Ţară coruptă, fără corupători / Iulius Popa. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 400 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-146-16-6.

821.135.1(478)-9

P 79

 

 

 

Consuegra, Pamela.

Anotimpurile familiei / Claudio şi Pamela Consuegra ; trad.: Gianina Floricel ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Studii biblice : ediţia standard, ISBN 978-9975-53-540-3). – ISBN 978-9975-146-17-3.

aprilie – mai – iunie 2019. – 2019. – 128 p. – 1620 ex. – ISBN 978-9975-146-18-0.

27-29

C 68

 

 

 

Консуэгра, Памела.

Сезоны жизни / Клаудио и Памела Консуэгра ; пер.: И. Гунько ; отв. ред.: С. Бекчиу. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Пособие по изучению Библии в Cубботней школе, ISBN 978-9975-53-428-4). – ISBN 978-9975-146-19-7.

2 квартал 2019 года. – 2018. – 160 p. – 1500 ex. – ISBN 978-9975-146-20-3.

27-29

К 650

 

 

 

Consuegra, Pamela.

Anotimpurile familiei / Claudio şi Pamela Consuegra ; trad.: Gianina Floricel ; lectura trad., adapt.: Florian Ristea ; Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea. – Chişinău : Biserica (Uniunea de conferinţe) Adventistă de Ziua a Şaptea, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Studii biblice : ediţia instructori, ISBN 978-9975-53-952-4). –  ISBN 978-9975-146-21-0.

aprilie-mai-iunie 2019. – 2019. – 192 p. – 900 ex. – ISBN 978-9975-146-22-7.

27-29

C 68

 

 

 

Консуэгра, Памела.

Сезоны жизни / Клаудио и Памела Консуэгра ; пер.: И. Гунько, Л. Евдокимова ; отв. ред.: А. Лысаков. – Кишинэу : Церковь христиан адвентистов седьмого дня, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Пособие по изучению Библии в Cубботней школе : c комментариями для учителей, ISBN 978-9975-53-426-0). – ISBN 978-9975-146-23-4.

2 квартал 2019 года. – 2019. – 224 p. – 560 ex. – ISBN 978-9975-146-24-1.

27-29

К 650

 

 

Кротенко, Ирина.

Стратегический менеджмент развития регионального комплекса : (на примере сферы туризма Республики Молдова) : Монография / Кротенко Ирина ; Молд. экон. акад. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipografia Academiei de Studii Economice a Moldovei). – 232 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 168-188 (239 tit.). – În red. aut. – 20 ex.

ISBN 978-9975-75-936-6.

338.48:332.14(478)

К 836

 

 

 

Interviul de performanţă în învăţământul primar : Crestomaţie ştiinţifico-metodică pentru cadrele didactice / Stratan Victor, Mîrzenco Tatiana, Vartic Ana [et al.] ; coord. şt.: Mariana Marin. – Chişinău : Învăţătorul Modern, 2019 (Tipogr. „Cavaioli”). – 128 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-59-175-1.

373.3.091(072)

I-58

 

 

 

Melnic, Natalia.

Managementul timpului în eficientizarea activităţii Instituţiei de învăţământ : Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Autoref. al tz. de doct. în ştiinţe ped. / Melnic Natalia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2019. – 31 p.

Bibliogr.: p. 25-27 (45 tit.).

37.01(043.2)

 

 

Melnic, Natalia.

Managementul timpului în eficientizarea activităţii Instituţiei de învăţământ : Specialitatea: 531.01 – Teoria generală a educaţiei : Teză de doct. în ştiinţe ped. / Melnic Natalia ; Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”. – Chişinău, 2019. – 31 p.

Bibliogr.: p. 25-27 (45 tit.).

37.01(043.3)

 

 

 

Pungă, Alexei.

Subcultura criminală : Compendiu / Alexei Pungă, Alexandru Pareniuc. – Chişinău : Academia „Ştefan cel Mare” a MAI, 2019. – 150 p.

Texte : lb. rom., rusă. – Referinţe bibliogr. în subsol. – 50 ex.

ISBN 978-9975-121-49-1.

343.9(038)(075)=135.1=161.1

P 98

Un libro per parlare di una prof cara a a tutti : Lezioni d’amore per l’taliano : Omaggio per il 65.mo anniversario della profesoressa di italiano Ludmila Kojuşko. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Edit Tipar”). – 62 p.

Texte : lb. rom., ital., rusă. – 40 ex.

ISBN 978-9975-3097-4-5.

373.5(478-25):37.091(092)

U 46

 

Raport asupra inflaţiei … / Banca Naţ. a Moldovei ; col. red.: Elena Mămăligă [et al.] ; trad.: Ina Şcerbatiuc. – Chişinău : Banca Naţională a Moldovei, 2019 – . – ISBN 978-9975-4353-4-5.

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, PDF Reader.

… Nr 1, februarie 2019. – 2019. – 52 p. : fig. – Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/raport-asupra-inflatiei-nr-1-6-februarie-2018. – ISBN 978-9975-3294-1-5.

336.748.12(478):330.101.541(047)

R 25

 

 

 

 

Ţîbuleac, Tatiana.

Vara în care mama a avut ochii verzi : Roman / Tatiana Ţîbuleac ; cop.: Vitalie Coroban. – Ed. a 7-a. – [Chişinău] : Cartier, 2018 (Combinatul Poligrafic). – 124 p. – (Colecţia „Cartier popular” / coord. de Gheorghe Erizanu, ISBN 978-9975-79-891-4).

5000 ex.

ISBN 978-9975-86-332-2.

821.135.1(478)-31

Ţ 11
Келеш, Константин Васильевич.

Биография : немного о себе… : [альбом графических работ] / Константин Васильевич Келеш ; худож. оформ.: Елена Келеш, Владимир Ергогло ; фото: Дмитрий Келеш, Руслан Михальчук. – Изд. 3-е. – Кишинэу : Alphabet Publishing, 2019 (Tipogr. ″Nova Imprim″). – 200 p.

Tit., text paral.: lb. rom., engl., găgăuză, rusă. – 300 ex.

ISBN 978-9975-3292-2-4.

75.021.34(478)(084.11)

K 340

 

 

 

 

Obreja, Galina.

Sănătatea populaţiei. Modalităţi de măsurare : Recomandări metodice pentru disciplina „Medicină socială şi management” : pentru studenţii de la medicină / Galina Obreja ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Catedra de medicină socială şi management sanitar „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 102 p.

Referinţe bibliogr.:p. 102. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-123-0.

613/614(076.5)

O-16

 

 

Serebrian, Oleg.

Woldemar : Roman / Oleg Serebrian. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2019. – 132 p. – (Colecţia „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-333-9.

821.135.1(478)-31

S 48

 

 

Iurkin, Emanuela.

Câinele de bronz : Roman / Emanuela Iurkin. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2019. – 52 p. – (Colecţia „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-334-6.

821.135.1(478)-31

I-94

 

 

Cheianu, Constantin.

Ultima amantă a lui Cioran : Roman / Constantin Cheianu. – Ed. a 2-a. – Chişinău : Cartier, 2019. – 79 p. – (Colecţia „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-335-3.

821.135.1(478)-31

C 40

 

 

Teatrul care ne uneşte / Reuniunea Teatrelor Naţionale Româneşti ; concept: Petru Hadârcă. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 124 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-146-25-8.

792(478+498)

T 32

 

 

 

Moraru, Haralambie

Abecedar : Fac un pas şi sunt şcolar / Haralambie Moraru ; prez. graf.: Petru Gheţoi. – Ed. a 6-a. – Chişinău : Biblion, 2019 (F.E.-P. „Tipogr. Centrală”). – 103 p. : il. color.

5000 ex.

ISBN 978-9975-138-98-7.

373.3.016

M 89

 

 

Prisac, Alexandru.

Comentariul Codului de procedură civilă al Republicii Moldova / Alexandru Prisac. – Chişinău : Cartea Juridică, 2019 (Tipogr. „Lexon Prim”). – 1316 p.

Referinţe bibliogr. în subsol. – 500 ex.

ISBN 978-9975-139-79-3.

347.91/.95(478)(094.4)(0.072)

P 92

 

 

 

Бороган, Галина.

Живой рояль : первые 1-8 встречи : начинающим пианистам / Галина Бороган ; нотограф: Г. Андроник. – Изд. 2-ое. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Foxtrot”). – 124 p. : n. muz.

50 ex.

ISMN 979-0-3480-0370-2.

ISBN 978-9975-89-130-1.

785:780.616.433.087.5

Б 834
Бороган, Галина.

Живой рояль : первые 9-16 встречи : начинающим пианистам / Галина Бороган ; нотограф: Г. Андроник. – Изд. 2-ое. – Chişinău : S. n., 2018 (Tipogr. „Foxtrot”). – 124 p. : n. muz.

50 ex.

ISMN 979-0-3480-0369-6.

ISBN 978-9975-89-129-5.

785:780.616.433.087.5

Б 834

 

 

 

Cărare, Petru.

Săgeţi : Poeme lirice şi satirice / Petru Cărare. – Ed. a 4-a. – Chişinău : Cartier, 2019. – 120 p. – (Colecţia „Cartier Ebook”, ISBN 978-9975-79-909-6).

1 disc optic electronic (CD-ROM ; 700 Mb ; 52x) : sd., col.; în container, 15 x 15 cm. – Titlu preluat de pe eticheta discului. – Cerinţe de sistem: Windows OS, HDD 64 Mb, ePub Reader.

ISBN 978-9975-86-336-0.

821.135.1(478)-1

C 23

 

 

 

„Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии”, республиканская научно-практическая конференция (10 ; 2018 ; Бендер). Современное строительство и архитектура. Энергосберегающие технологии : Сборник материалов X Республиканской научно-практической конференции (с международным участием), 30 ноября 2018 года / редкол.: В. Г. Звонкий [и др.]. – Бендер : ПГУ им. Т. Г. Шевченко, 2019 (ГУИПП „Бендерская типография „Полиграфист”). – 312 p. : fig., tab.

Antetit.: Гос. образоват. учреждение „Приднестр. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко”, Бендерский политехн. фил. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3286-3-0.

082:378.4(478-24)

С 568

 

 

Nastasiu, Silvia.

Dezvoltarea competenţei de comunicare medic-pacient: abordare psihopedagogică : Studiu monografic / Silvia Nastasiu ; coord.-şt.: Viorica Goraş-Postică ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”. – Chişinău : Medicina, 2019. – 191 p.

Bibliogr.: p. 178-191 (176 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-82-124-7.

614.253

N 24

 

 

Ţiriulinicova, Natalia.

Financial statement analysis : Course notes / Natalia Ţiriulnicova, Neli Muntean ; Acad. of Econ. Studies of Moldova. – Ed. a 2-a. – Chişinău : ASEM, 2019. – 96 p. : tab.

Bibliogr.: p. 85-86 (17 tit.). – În red. aut. – 50 ex.

ISBN 978-9975-75-937-3.

658.14/.17(075.8)

Ţ 63

Moldovan carpet. Mărţişor. Symbol of Spring. – Chişinău : Nasakina Daria, 2019 (Tipogr. „Logo-Design”). – 2 f. : ofset color. – 120 ex. – ISBN 978-9975-3247-5-5.

 

 

 

Moldovan carpet. Mărţişor (Spring celebration). – Chişinău : Nasakina Daria, 2019 (Tipogr. „Logo-Design”). – 2 f. : ofset color. – 120 ex. – ISBN 978-9975-3247-6-2.

 

 

 

Dandara, Liliana.

Ghid metodologic privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă şi de masterat / Liliana Dandara, Tudor Paşcaneanu ; Univ. Coop.-Comercială din Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Artpoligraf”). – 49 p.

Bibliogr.: p. 43-44. – 50 ex.

ISBN 978-9975-3278-6-2.

378(076.5)

D 15

 

 

Ghid naţional de reglementări pentru transportul substanţelor infecţioase / Min. Sănătăţii Muncii şi Protecţiei Sociale, Agenţia Naţ. pentru Sănătate Publică ; grupul de lucru: Ala Halacu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2018 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 44 p. : fig., tab.

150 ex.

ISBN 978-9975-144-58-2.

656.073.436:614.75(083)

G 49

 

 

 

Bejenaru, Galina.

Franceza distractivă = Apprendre le français médical en s’amusant : Franceza distractivă / Galina Bejenaru, Ana Glavan, Daniela Eşanu-Dumnazev. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 76 p.

Tit., text paral.: lb. rom., fr. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-146-26-5.

811.133.1’27=135.1=133.1

B 41

 

 

Hotărâri explicative în materie penală ale plenului Curţii Supreme de Justiţie / Inst. Naţ. al Justiţiei ; coord. ed.: Mihai Poalelungi [et al.]. – Chişinău : Institutul Naţional al Justiţiei, 2019 (Tipografia Sirius). – 407 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-57-259-0 (Tipografia-Sirius).

343.19+342.531.43(478)(094.8)

H 84

 

 

Frunzete, Tatiana.

Oglinda din suflet / Tatiana Frunzete. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”). – 96 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-89-131-8.

821.135.1(478)-1

F  94

 

 

 

Sochircă, Vitalie.

Dezvoltarea afacerilor în turismul rural : ghid practic / Vitalie Sochircă (coord.), Afanasie Prepeliţă, Liubomir Chiriac ; IDIS „Viitorul”, Consiliul raional Soroca, Administraţia raională Iampil (Ucraina). – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 76 p.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 70 (7 tit.). – Apare cu sprijinul al Uniunii Europene prin Progr. de Coop. Teritorială Rep. Moldova. – 1400 ex.

ISBN 978-9975-146-27-2.

338.48(036)

S 65

 

 

Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X-XVIII вв. = Glazed Pottery of the Mediterranean and the Black Sea Region, 10th – 18th Centuries : [în vol.] / Ин-т археологии им. А. Х. Халикова, Акад. наук Респ. Татарстан, Ун-т высш. антрополог. шк. ; под ред.: С. Г. Бочарова [и др.] ; обл.: Д. А. Топал. – Казань : Б. и. ; Кишинэу : Stratum Plus : Университет „Высшая антропологическая школа”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”) – . – (Серия „Археологические источники Восточной Европы” = „Archeological records of Eastern Europe”, ISBN 978-9975-4272-6-5). – ISBN 978-9975-3198-2-9.

Том 2. – 2019. – 845 p. – Tit. paral.: lb. engl., rusă. – Texte : lb. engl., fr., ital., alte lb. străine. – Rez.: lb. engl., rusă. – Bibliogr. la sfârşitul art. – Referinţe bibliogr. în subsol. – ISBN 978-9975-3198-3-6.

902/904(4+5)”9/17″=00

П 500

 

 

 

Animale : marea carte de colorat. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”)  – . – ISBN 978-9975-143-51-6.

[Vol.] 1. – 2019. – 49 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-52-3.

087.5

A 61

 

 

Animale : marea carte de colorat. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”)  – . – ISBN 978-9975-143-51-6.

[Vol.] 2. – 2019. – 49 p. – 500 ex. – ISBN 978-9975-143-53-0.

087.5

A 61

 

 

Fructe şi legume : marea carte de colorat. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-54-7.

087.5

F 93

 

 

Fashion : Prinţese mari. – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-55-4.

087.5

F 25

 

 

Fashion : Prinţese mici – Chişinău : Dorinţa, 2019 (Tipogr. „Poligraf Design”). – 49 p. : des.

500 ex.

ISBN 978-9975-143-56-1.

087.5

F 25

 

 

 

Родичева, Юлия.

Мелодрамы судьбы : (Стихи и песни) / Юлия Родичева. – Кишинэу : Inversia-Dub, 2019. – 97 p.

Numele adevărat al aut.: Надежда Михайловна Смирнова.

ISBN 978-9975-3186-2-4.

821.161.1(478)-192

Р 607

 

 

Cântările Vecerniei şi ale Utreniei / Mănăstirea „Sfânta Treime” Glinjeni-Făleşti. – Chişinău : S. n., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 397 p.

300 ex.

ISMN 979-0-3480-0371-9.

ISBN 978-9975-146-28-9.

27-535.8

C 18

 

 

Manualul calităţii al Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport / Manolachi Veaceslav, Demcenco Petru, Gheţiu Adelina [et al.] ; consultant şt.: Carp Ion ; Univ. de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. – Chişinău : USEFS, 2019. – 147 p.

Bibliogr.: p. 144-147 (60 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-131-72-8.

378.679.6(478-25)

M 30

 

 

Ţopa, Tudor.

Lumini de călăuză / Tudor Ţopa. – Chişinău : Fundaţia „Draghiştea”, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 228 p.

500 ex.

ISBN 978-9975-146-29-6.

821.135.1(478)-94

Ţ 76

Sîrbu, Nichita.

Murmur de dor / Nichita Sîrbu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Crio” SA). – 112 p.

150 ex.

ISBN 978-9975-3179-4-8.

821.135.1(478)-1

S 60

 

 

Slavici, Ioan.

Mara / Ioan Slavici ; cop.: Iurie Babii. – [Chişinău] : Pro Libra, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 224 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3289-2-0.

821.135.1-31

S 63

 

 

Călinescu, George.

Enigma Otiliei : [roman] / George Călinescu ; cop.: Iurie Babii. – Ed. a 2-a. – [Chişinău] : Pro Libra, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 384 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3289-3-7.

821.135.1-31

C 14

 

 

100 de teste la limba şi literatura română : Pregătire pentru examenele naţionale de testare şi de Bacalaureat pentru elevii de la gimnaziu şi liceu la disciplina Limba şi literatura română / ed.: Veronica Vîntu. – Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. – [Chişinău] : Farmec-Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 176 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3289-4-4.

811.135.1+821.135.1.09(079)

O-10

 

 

Dickens, Charles.

David Copperfield / Charles Dickens ; trad. din engl.: Luana Schidu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 160 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 16).

Tit. orig.: David Copperfield. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0262-2.

821.111-93=135.1

D 39

 

 

Baum, Frank.

Minunatul Vrăjitor din Oz / Frank Baum ; trad. din engl.: Irina Chirica ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 188 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 18).

Tit. orig.: The Wonderful Wizard of Oz. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0263-9.

821.111(73)-93=135.1

B 38

 

 

Wells, Herbert George.

Omul invizibil / Herbert George Wells ; trad. din engl.: Irina Chirica ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 164 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 17).

Tit. orig.: The Invisible Man. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0264-6.

821.111-93=135.1

W 50

 

 

Melville, Herman.

Moby Dick / Herman Melville ; trad. din engl.: Irina Chirica ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 168 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 15).

Tit. orig.: Moby Dick. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0265-3.

821.111(73)-31-93=135.1

M 57

 

 

Homer.

Odiseea / Homer ; trad. şi adapt.: Rodica Chiriacescu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 128 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 21).

Tit. orig.: Odiseea. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0266-0.

821.14’02-93=135.1

H 76

 

 

Pyle, Howard.

Aventurile lui Robin Hood / Howard Pyle ; trad.: Luana Schidu ; cop.: Mihai Bacinschi. – [Chişinău] : Arc, 2019 (Imprimat în Ucraina). – 164 p. : il. – (Mari clasici ilustraţi : Supercolecţia ta, ISBN 978-9975-0-0178-6 ; 21)

Tit. orig.: The Merry Adventures of Robin Hood. – 2000 ex.

ISBN 978-9975-0-0267-7.

821.111(73)-311.3-93=135.1

P 99

 

Сокiркэ, Вiталiє.

Розвиток бiзнесу в ciльському туризмi : Практичне керiвництво / Вiталiє Сокiркэ (коорд.), Афанасiє Прєпєлiца, Любомир Кiрiяк ; переклад з румунськоï на украïнську: Катерѝна Сергiïвна Кожухáр ; IDIS „Viitorul” у партнерствi з Сорокською районною радою та Адмiнiстрацiєю Ямпiльського району (Украïна). – [Кишинэу] : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 84 p. : fot., tab.

Aut. sunt indicaţi pe vs. f. de tit. – Bibliogr.: p. 70 (7 tit.). – Apare cu sprijinul Uniunii Europene. – 600 ex.

ISBN 978-9975-146-30-2.

338.48(036)

C 591

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Creaturi ce-au dispărut în vâltoarea din trecut / Silvia Ursache-Brega ; design: Natalia Nîş-Petrenko. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 24 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-41-1.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

Ursache-Brega, Silvia.

Poezii cu vitamine să le memorezi mai bine / Silvia Ursache-Brega ; design: Natalia Nîş-Petrenko. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 27 p. : des. color. – (Poezii pentru pici, ISBN 978-9975-145-35-0).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-42-8.

821.135.1(478)-93

U 84

 

 

Frişcu, Alexandru-Horaţiu.

Slavă cizmelor de kirză / Alexandru-Horaţiu Frişcu. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Reclama”). – 184 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-58-174-5.

821.135.1(478)-94

F 91

Cotelea, Tamara.

Metoda cromatografiei gaz-lichide: aplicarea în analiza chimico-toxicologică : (recomandări metodice pentru studenţii anului IV) / Tamara Cotelea, Lidia Simonova ; Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, Fac. de Farmacie, Catedra de chimie farmaceutică şi toxicologică. – Chişinău : Medicina, 2019. – 59 p. : fig., tab.

Bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-82-125-4.

615.015(076.5)

C 76

 

 

Tighineanu, Alexandra.

Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea stagiului practicii juridice pentru studenţii ciclului 1 – studii de licenţă : Specialitatea „Drept” / Alexandra Tighineanu, Natalia Ciobanu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Drept”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 30 p. : tab.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 23 (6 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-75-938-0.

378.147:34(076.5)

T 59

 

Tighineanu, Alexandra.

Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea stagiului practicii de licenţă pentru studenţii ciclului 1 – licenţă : Specialitatea „Drept” / Alexandra Tighineanu, Natalia Ciobanu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Drept”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 32 p.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 24 (8 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-75-939-7.

378.147:34(076.5)

T 59

 

Tighineanu, Alexandra.

Îndrumar metodic privind organizarea şi desfăşurarea stagiului practicii de iniţiere pentru studenţii ciclului 1 – studii de licenţă : Specialitatea „Drept” / Alexandra Tighineanu, Natalia Ciobanu ; Acad. de Studii Econ. a Moldovei, Fac. „Economie Generală şi Drept”, Dep. „Drept”. – Chişinău : ASEM, 2019. – 28 p. : tab.

În red. aut. – Bibliogr.: p. 21 (7 tit.). – 30 ex.

ISBN 978-9975-75-940-3.

378.147:34(076.5)

T 59

 

Применение холода для охлаждения молока и хранения плодоовощной продукции / Л. Волконович, М. Черней, А. Волклнович [и др.] ; Гос. Аграрный Ун-т Молдовы. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Print-Caro”). – 228 p. : fig., tab.

Bibliogr.: p. 222-228 (76 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-56-625-4.

[637.133.1+664.8.037]:621.565

П 764

 

 

Постолаки, Александр.

Биологическое единство природы и человека: эстетико-антропологическое исследование с акцентом на особенности фило- и онтогенеза зубо-челюстно-лицевой системы : Монография / Александр Постолаки ; под общ. ред.: В. З. Бурлаку ; ПЗ Гос. ун-т медицины и фармации „Николае Тестемицану”, Стоматологический фак., Каф. ортопедической стоматологии им. проф. Иллариона Постолаки. – Кишинэу : Б. и., 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 496 p.

Bibliogr.: p. 435-471. – 300 ex.

ISBN 978-9975-146-31-9.

616.314+572

П 636

 

 

Ursache, Silvia.

ABC-ul picilor / Silvia Ursache ; consultant şt.: Lucia Maxim ; design: Valeriu Oprea, Iuri Cerevatov. – Chişinău : Silvius Libris, 2019 (Combinatul Poligrafic). – 32 p. – (Colecţia „Să cunoaştem lumea împreună!”, ISBN 978-9975-4480-1-7).

2000 ex.

ISBN 978-9975-145-43-5.

373.2

U 84

 

 

 

Cartea de vizită a Instituţiei Publice Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi”, municipiul Chişinău : 155 de ani : [de la fondare] : „Şcoala de ieri de azi şi de mâine” / aut.: Volosatîi Boris, Bular Natalia, Sandu-Grosu Svetlana [et al.] ; coord.: Volosatîi Boris, Rusu Tamara ; trad. în lb. fr.: Petcu Tatiana [et al.] ; trad. în lb. engl.: Ciuntu Natalia [et al.] ; Direcţia Generală Educaţie, Tineret şi Sport, mun. Chişinău. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 208 p. : fot. color.

Text, cuprins paral.: lb. rom., engl., fr. – 1500 ex.

ISBN 978-9975-56-626-1.

373.5.091(478-25)(091)=135.1=111=133.1

C 27

 

 

Romandaş, Nicolai.

Dreptul muncii : Culegere de speţe pentru uzul studenţilor : (Ciclul I şi II) : (Material metodico-didactic) / Nicolai Romandaş, Eduard Boişteanu, Tatiana Macovei ; Univ. Coop. Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 232 p.

Referinţe bibliogr. la sfârşitul temelor. – 50 ex.

ISBN 978-9975-81-049-4.

349.2(075.8)

R 69

 

 

Ghidul de investigare şi răspuns la izbucniri cauzate de consumul produselor alimentare şi apă nesigure : Ghid practic / Natalia Caterinciuc, Stela Gheorghiţa, Nicolae Furtună [et al.] ; Agenţia Naţ. pentru Sănătate Publică, Agenţia Naţ. pentru Siguranţă Alimentelor. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 160 p.

Bibliogr.: p. 95 (8 tit.). – 100 ex.

ISBN 978-9975-56-627-8.

614.31(036)

G 49

 

 

 

Ghid de reglementări pentru Transportul Substanţelor Infecţioase : Aplicabil de la 1 ianuarie 2017 / Org. Mondială a Sănătăţii, Regulamentul Sanitar Intern. ; grupul de lucru: Ala Halacu [et al.]. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Print Caro”). – 42 p.

100 ex.

ISBN 978-9975-56-629-2.

656.073.436:614.75(083)

G 49

 

 

Robu, Tudor.

Economia Republicii Moldova – între provocări şi soluţii : Monografie / Tudor Robu, Gheorghe Rusu ; Univ. de Stat din Moldova. – Chişinău : CEP USM, 2019. – 227 p. : fig. color, tab.

Bibliogr.: p. 210-219 (187 tit.). – 20 ex.

ISBN 978-9975-142-78-6.

338(478)

R 62

 

 

„Исследование в педагогической практике: актуальные вопросы методики”, республиканские педагогические чтения (3 ; 2018 Тираспол). Исследование в педагогической практике: актуальные вопросы методики : Материалы III Республиканских педагогических чтений, (10 ноября 2018 года) / под общ. ред. В. В. Проценко. – Тираспол : Б. и., 2019 (Тип. „Теслайн”). – 146 p.

Texte : lb. rom. cu caractere chirilice. – Bibliogr. la sfârşitul art. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3189-9-0.

37.091(082)=135.1=161.1

И 889

 

 

Кабанюк, Л.

Азбука : Цветочная корзина / Л. Кабанк, А. Перстнёва ; худож.-ил.: Татаринцева А. – Тираспол : Теслайн, 2019. – 40 p. : il. – (Серия „Обо всем понемногу”, ISBN 978-9975-3295-0-7)ю

Text paral.: lb. fr., rusă. – 100 ex.

ISBN 978-9975-3295-1-4.

821.161.1(478)-1=161.1=133.1

К 120

 

 

Codul vamal al Republicii Moldova : nr. 1149-XIV/2000. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 216 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-3292-3-1.

339.543(478)(094.4)

C 60

 

 

Codul familiei al Republicii Moldova : nr. 1316-XIV/2000. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 111 p.

Text paral.: lb. rom., rusă. – 1000 ex.

ISBN 978-9975-3292-4-8.

347.61/.64(478)(094.4)=135.1=161.1

C 60

 

 

Ţuleanu, Constantin.

Eficientizarea energetică a clădirilor şi instalaţiilor aferente : Modul de curs pentru studii superioare de master / Constantin Ţuleanu  ; red. resp.: Adrian Retezan ; Univ. Tehn. a Moldovei, Fac. Urbanism şi Arhitectură, Dep. Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecţia Mediului. – Chişinău : Tehnica-UTM, 2019. – 337 p.

Bibliogr.: p. 332-335 (43 tit.). – 50 ex.

ISBN 978-9975-45-569-5.

697(075)

Ţ 93

Dandara, Liliana.

Drept civil : Contracte civile speciale : Note de curs / Dandara Liliana, Revenco Valentina ; Univ. Cooperatist Comercială din Moldova. – Chişinău : UCCM, 2019. – 184 p.

Referinţe bibliogr.: p. 181-183. – 50 ex.

ISBN 978-9975-81-050-0.

347.44/.45(075.8)

D 15

 

 

 

Хэмурару, М. М.

Учебно-методические рекомендации по написанию и оформлению лиценционной работы по специальности 362.1 – Маркетинг и логистика; 1013.1 – Гостиничные услуги, туризм и отдых / М. М. Хэмурару, А. А. Чайковский, А. В. Буздуган. – Кишинэу : CEP USM, 2019. – 90 p.

50 ex.

ISBN 978-9975-142-79-3.

378:[339.138+338.48](076.5)

Х 993

 

 

 

Codul de executare al Republicii Moldova : nr. 443-XV/2004. – Chişinău : Alphabet Publishing, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 184 p.

300 ex.

ISBN 978-9975-3292-5-5.

347.95+343.8(478)(094.4)

C 60

 

 

Voloşciuc, Leonid.

Producerea culturilor cerealiere şi leguminoase pentru boabe în sistem ecologic / Leonid Viloşciuc ; Inst. de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor, Min. Educaţiei, Culturii şi Cercetării Rep. Moldova. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 94 p.

Bibliogr.: p. 91-92 (38 tit.). – Apare cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3231-3-0.

[633.1+635]:631.147

V-87

 

 

Ботнарь, В. Ф.

Руководство по идентификации основных болезней зерновых культур / В. Ф. Ботнарь ; Ин-т Генетики Физиологии и Защиты Растений. – Кишинэу : Б. и., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 32 p.

200 ex.

ISBN 978-9975-3231-4-7.

633.1:632

Б 861

 

 

Todiraş, Vladimir.

Agricultura de precizie pentru dezvoltare / Vladimir Todiraş. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Căpăţînă-Print”). – 149 p.

Bibliogr.: p. 135. – 200 ex.

ISBN 978-9975-3231-5-4.

631.1

T 68

 

 

Codul administrativ al Republicii Moldova : Publicat : 17.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 309-320 : art. Nr 466 : Data intrării în vigoare : 01.04.2019. – Chişinău : Farmec Lux, 2019 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 80 p.

1000 ex.

ISBN 978-9975-104-74-6.

342(478)(094.4)

C 60

 

Pregătirea croitorului pentru activitatea profesională : Suport didactic : meseria croitor : (confecţioner îmbrăcăminte la comandă) / Asoc. Obştească Educaţie pentru Dezvoltare ; LED Liechtenstein Development Service. – Chişinău : S. n., 2019 (Tipogr. „Foxtrot”) – . – ISBN 978-9975-89-025-0.

Modulul 1. – 2019. – 47 p. : fig., tab., fig. color. – F. f. de tit. – 400 ex. – ISBN 978-9975-89-133-2.

687.1(075)

P 90

 

2 комментариев для “Books In Print, Februarie 2019”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.