Important! IBAN modificat

Rechizite bancare Beneficiar Camera Naţională a Cărţii Cod fiscal 1006601003957 IBAN MD63TRPAAA142310A16417AA Banca Ministerul Finantelor – Trezoreria de Stat Cod bancă TREZMD2X

Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Februarie 2021

„EU Integration and Management of the Dniester River Basin”, international conference (2020 ; Chisinau). EU Integration and Management of the Dniester River Basin = Евроинтеграция и управление бассейном Днестра : Proceedings of the International Conference, Chisinau, October 8-9, 2020 / Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, August 2021

Budevici-Puiu, Liliana. Antreprenoriat în sport : Curs universitar / Liliana Budevici-Puiu, Popa Ghenadie. – Chişinău : S. n., 2021 (Valinex SRL). – 198 p. : fig., fot., tab. color. Referinţe bibliogr.: p. 193-198 (62 tit.). – 100 ex. ISBN 978-9975-68-435-4. Vezi …

EXPOZIȚIE-EVENIMENT „REPUBLICA MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”

La 25 august 2021 s-a desfăşurat expoziția-eveniment „REPUBLICA MOLDOVA – 30 DE ANI DE INDEPENDENȚĂ”, care a avut drept scop valorificarea și promovarea valorilor naționale, accentuarea importanței rolului istoric, științific, cultural al evenimentelor din anii de Renaștere Națională prin expunerea Vezi …

Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Ianuarie 2021

Golden, Fion. Faceţi cunoştinţă, Santa! : [povestire] / Fion Golden (ideia, ilustraţii), Anna Amita (text) ; design grafic: Valerii Cioclea. – [Chișinău : S. n., 2020 („Tipografia-Sirius”)]. – [80] p. : il. color ; 27 cm. Aut. indicaţi pe cop. Vezi …

CNCRM lansează un nou instrument info-documentar!

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova lansează un nou instrument info-documentar „Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei”, care va fi publicat lunar. Pentru a fi în curs cu ultimele noutăţi editoriale înregistrate cu titlu Depozit Legal, abonaţi-vă la Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Iulie 2021

Bumacov, Vasile. Un blat de miliarde : O istorie despre viaţa în timpul prăbuşirii Imperiului Răului şi ascensiunea societăţii oligarhice : (Gânduri din Japonia) : [în vol.] /  Vasile Bumacov ; traducere din engleză de Elena Căpuşan. – [Chişinău] : Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Iunie 2021

Beşleagă, Vladimir.Jurnal / Vladimir Beşleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 444 p.100 ex.ISBN 978-9975-3186-9-3.821.135.1(478)-94B 50 Melinti, Maxim.Ce caută preotul în penitenciar? : 10 ani în slujba celor privaţi de libertate / preotul Maxim Melinti. – Chişinău Vezi …

CNCRM a fost evaluată/acreditată cu calificativul „Superioară”

Vizita Comisiei de Evaluare

La 16.06.2021 a vut loc evaluarea Camerei Naţionale a Cărţii din Republica Moldova de către membrii Comisiei de evaluare a bibliotecilor naționale și a unor instituţii de nivel naţional, în componenţa: Plămadeala Ana, consultant superior Direcţia Arte şi Industrii Creative, Vezi …