Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2021

Bodrug-Lungu, Valentina. Cercetarea științifică din perspectiva de gen : Suport de curs / Valentina Bodrug-Lungu, Svetlana Tolstaia ; coordonatoare: Luminița Drumea ; Instituţia Privată Publicație Periodica „Stratum plus”, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, Vezi …