Cărţi în curs de apariţie, Iunie 2021

Beşleagă, Vladimir.Jurnal / Vladimir Beşleagă. – [Chişinău] : Polisalm, 2021 (Tipogr. „Bons Offices”). – 444 p.100 ex.ISBN 978-9975-3186-9-3.821.135.1(478)-94B 50 Melinti, Maxim.Ce caută preotul în penitenciar? : 10 ani în slujba celor privaţi de libertate / preotul Maxim Melinti. – Chişinău Vezi …