Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2020

Poştarencu, Dinu. Harta Moldovei a lui Dimitrie Cantemir / Dinu Poştarencu. – Chişinău : S. n., 2020 (Tipogr. „Lexon-Prim”). – 16 p. : h., fot. Referinţe bibliogr. în subsol. – 1000 ex. ISBN 978-9975-3435-6-5. 94(478) P 87 Canţîru, Ion. Educaţie Vezi …