Cărţi în curs de apariţie, Decembrie 2021

Bodrug-Lungu, Valentina. Cercetarea științifică din perspectiva de gen : Suport de curs / Valentina Bodrug-Lungu, Svetlana Tolstaia ; coordonatoare: Luminița Drumea ; Instituţia Privată Publicație Periodica „Stratum plus”, Comisia Națională a Republicii Moldova pentru UNESCO. – Chişinău : Stratum Plus, Vezi …

Crăciun Fericit şi un An Nou 2022 plin de împliniri!

Un gând bun, o inima curată, un zâmbet pe a voastră față, vorbe de duh și pace în suflet este tot ce vă dorim de sărbatori și în anul care vine!

Cărţi în curs de apariţie, Noiembrie 2021

Cеменюк, Евгений. Краткий справочник прибрежно-водной растительности реки Днестр в пределах Республики Молдова / Cеменюк Евгений ; Международная ассоциация хранителей реки „Eco-TIRAS”. – Кишинэу : Eco-TIRAS, 2021 (Arconteh SRL). – 124 p. : fot. Bibliogr. : p. 122-124. – Изд. при Vezi …

Organizatorul concursului Notorium – Intelstart Companie de Proprietate Intelectuala din Moldova aduce felicitări mărcii Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova pentru distincția obținută in cadrul concursului Mărcilor Recunoscute Notorium Trademark Awards 2021!

Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, cu profund regret, anunță despre trecerea în neființă a doamnei Claudia Bâgu. A activat în calitate de şef secţie „Bibliografie Naţională”, având un stagiu de bibliograf de circa 45 de ani. O persoană Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Octombrie 2021

Inginerul sufletelor noastre : In memoriam Nicolae Dabija / Valeriu Dulgheru, Zinaida Stratan, Sergiu Zaporojan, Ilie Manole ; Universitatea Tehnică a Moldovei. – Chişinău : S. n., 2021 (Bons Offices SRL). – 254 p. : fot., fot. color. Bibliogr.: p. Vezi …

21 octombrie 2021 – startul achitărilor serviciilor CNCRM prin intermediul MPay

În scopul oferirii beneficiarilor CNCRM a unui nou instrument on-line de achitare a produselor şi serviciilor instituţionale, din 21 octombrie 2021 se dă start achitărilor prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay!

Înregistrări noi în Bibliografia Națională a Moldovei, Martie 2021

Malența, Ecaterina. Ghid logopedic la sunetele C G H : 5-10 ani / Ecaterina Malența ; coordonator: Dorofeeva Ala. – Chişinău : Garomont-Studio, 2021. – 48 p. : fig., il. ; 29 cm. – (Învăţ să vorbesc corect, ISBN 978-9975-3449-5-1). Vezi …

dr. Ludmila Hometkovski – membru al Consiliului Şcolii Doctorale „Ştiinţe Umanistice”

În ziua de 7 octombrie 2021 s-au desfășurat alegerile membrilor consiliilor și directorilor școlilor doctorale.Comisia de concurs, în urma analizei prezenței la vot, ghidându-se de prevederea din  p. 8.10 al Procedurii instituționale de alegeri a consiliilor și directorilor școlilor doctorale aprobată de Senatul Vezi …

Cărţi în curs de apariţie, Septembrie 2021

Марченко, А. А. Авиация Молдовы, 1944–2021 / Марченко А. А. – Кишинэу : Б. и., 2021 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”). – 304 p. : fot. 200 ex. ISBN 978-9975-157-98-8. 656.7(478)”1944/2021″ M 300 Vetrilă, Snejana. Sindromul coronarian cronic : Elaborare metodică / Vezi …